Nybyggt: Ängsklockan

Efter många år och flera turer står äntligen Ängsklockan på Flogstavallen i Uppsala. De 402 nya bostäderna innebär att Stiftelsen Västmanlands-Dala Nations Studentbostäder (V-dala) nu blir den nation i Uppsala med flest studentbostäder.

I de fyra sexvåningshusen finns strax över 400 modulbostäder, helt byggda i trä och fraktade på lastbil från Piteå till Uppsala.  Merparten av bostäderna är ettor, men här finns även 14 korridorrum fördelade över fyra minikorridorer, en längst upp i varje hus. Inflyttning har skett i etapper med start i juni 2020.

Fullt investeringsstöd har erhållits för varje hus och för att få ner energiförbrukningen, och därmed kvalificera sig det för det högre investeringsstödet, har bergvärme och solceller installerats. Bostäderna står i området Flogsta i närheten till V-dalas bostadsområde Majklockan.

Projektet har varit en lång process med många turer. Det började med att V-dala 2012 köpte 376 lägenheter av en privat fastighetsaktör. Samma aktör kontaktade V-dala något år senare om att blockförhyra ett projekt med 400 nybyggda studentbostäder, med optionen att närsomhelst förvärva fastigheterna. Projektet försenades flera år på grund av plan- och bygglov samt överklaganden till mark-och miljödomstolen och mark-och miljööverdomstolen – som båda avslog begäran. Fastighetsbolaget erbjöd V-dala att köpa projektet 2017, i december 2018 beviljades bygglovet och sommaren 2020 kunde de första hyresgästerna äntligen flytta in.


Bilder planritningar


Kort fakta:

  • Plats: Uppsala
  • Inflyttning: Juli 2020 – januari 2021
  • Ägs av: Stiftelsen Västmanlands-Dala Nations Studentbostäder
  • Hyrs ut/förvaltas av: Stiftelsen Västmanlands-Dala Nations Studentbostäder
Bostadstyp Kvm boa Antal
1 rok 25-40 kvm 388
Korridorsrum 20-27 kvm 14