Nybyggt: Sven Brolids väg

På Sven Brolids väg är ekologisk hållbarhet den gemensamma nämnaren för fastighetens olika aspekter. Husen är byggda med gedigna och hållbara material. Uppvärmning sker med hjälp av värmepumpar och taken har solpaneler för att klara elbehovet, som kompletteras med el från ren vindkraftel.

Sven Brolid ligger i stadsdelen Sandarna fyra kilometer sydväst om Göteborgs centrum. Här etablerade sig SGS Studentbostäder redan 2002 med 56 lägenheter, som sedan utökades till nästan 150 bostäder. De såg då att det fanns plats att bygga fler studentbostäder i området och föreslog det för kommunen. Kommunens önskemål var att det även skulle byggas förskolor och Sven Brolids väg har därmed en förskola med sex avdelningar för 120 barn.

Sven Brolid är byggt med en varierande bostadsutformning; här finns ettor, tvåor och treor i olika storlekar och utformning. Det ger en större valmöjlighet både för de som vill bo själva och de som gärna vill dela lägenhet med andra. Totalt finns 300 bostäder fördelat på sex huskroppar.

Husen är byggda extra energisnålt med värmepumparna som drivs av el från solpaneler på taket. Stor energi har lagts på materialvalen för att skapa hållbarhet både här och nu och långsiktigt.

Området är mycket populärt, vilket har visat sig i tidigare kundundersökningar som SGS Studentbostäder gör årligen. Det är viktigt med bra kommunikationer för studenter så man kan förflytta sig mellan bostaden och skolan och här finns möjligheter att göra det både med cykel och med spårvagn.


Kort fakta:

  • Plats: Sandarna, Göteborg
  • Inflyttning: Augusti 2022
  • Ägs av: SGS Studentbostäder
  • Hyrs ut/förvaltas av: SGS Studentbostäder
Bostadstyp Kvm boa Antal
1 rum och kokvrå 25 kvm 162
2 rum och kokvrå/kök 35-60 kvm 62
3 rum och kök 52-61 kvm 74