Nybyggt: Östra Kålltorp

I östra Göteborg, med närhet till ett av stadens största friluftsområden, har SGS Studentbostäder byggt 123 nya studentbostäder. Bostäderna är byggda för att möta både investeringsstödets generella kriterier och kraven för energibonusen.

Östra Kålltorp ligger i anslutning till SGS bostadsområde Rosendal med 700 befintliga bostäder. De två nya husen står på egen mark, är helt rökfria och beklädda med en röd tegelfasad för att passa in med den äldre bebyggelsen i området.

Bostäderna är byggda för att möta investeringsstödets energibonuskrav om en energianvändning motsvarande högst 56 procent av vad som krävs enligt BBR. Den främsta energibesparingen görs genom att använda bergvärme vars pumpar drivs av solceller på taket. Solcellerna genererar även övrig fastighetsel och val av fönster, isolering och ventilation bidrar till energieffektiviseringen. De energibesparande investeringar som SGS Studentbostäder gjort i fastigheten går att räkna hem tack vare energibonusen. Utan det tillskottet är det högst osannolikt att de hade byggt husen på samma sätt.

Ökad efterfrågan på kompislägenheter
För att komplettera det stora antal större lägenheter som finns i grannhusen på Rosendal, består Östra Kålltorp mestadels av små ettor. Men här finns även ett tiotal kompislägenheter för två personer och lika många tvåor. Överlag märker SGS Studentbostäder av en större efterfrågan på mindre, delade lägenheter med två eller tre sovrum, både från kompisar som vill dela och par som vill ha lite mer utrymme.

Digitala 3D-visningar
Uthyrningen skedde mitt under brinnande coronapandemi, vilket skyndade på SGS Studentbostäder satsning av digitala visningar. På webben ligger 3D-varianter av samtliga bostadstyper som ner till minsta kökshandtag visar hur lägenheten ser ut. Greppet har fungerat väl, under uthyrningsprocessen har inte en enda hyresgäst hört av sig angående fysisk visning.


Kort fakta:

  • Plats: Östra Göteborg
  • Inflyttning: oktober 2020
  • Ägs av: SGS Studentbostäder
  • Hyrs ut/förvaltas av: SGS Studentbostäder
Bostadstyp Kvm boa Antal
1 rok 27 100
2 rok 33 – 45 13
3 rok 55 – 62 10

Bilder och planritningar