Nybyggt: Lappkärrsberget

På Stockholms största studentbostadsområde Lappkärrsberget bygger Stockholms Studentbostäder 800 nya studentbostäder. Området, som är känt för den klassiska studentkorridoren, får nu ett tillskott av enskilda bostäder i form av ettor och tvåor. Både ekologisk och social hållbarhet var varit ledstjärna i utvecklingen av området.

Lappkärrsberget, eller Campus Lappis, är med sitt läge och utformning ett eget litet samhälle i norra Stockholm med närhet till både naturen och universitetet. Här finns sedan tidigare 2 200 studentbostäder och med den nya byggnationen blir det totala antalet 3 000. Bostäderna tillkommer i tre etapper med inflyttning mellan juni 2020 och februari senare i år. 90 procent är ettor på 22 – 24 kvadratmeter och resterande tvåor på 44,5 kvadratmeter.

Fokus hållbarhet
De nya husen är Miljöbyggnad Silver, vilket innebär lägre energiförbrukning och vattenåtgång. Men hållbarhetstanken har präglat utvecklingen av hela området. Därför skapas bland annat även cykelverkstäder i familjehusen för att främja miljövänliga transporter och en urban odling vid torget. Under 2020 har området fått ett utegym, ett eget bisamhälle och byggnationen av en padelbana för studenterna har påbörjats. På temat fysisk hälsa för psykisk hälsa arrangerades även ett lopp som gick i mål på Lappis.

För att hitta nya koncept för hållbarhet kopplat till mat har Stockholms Studentbostäder anordnat en rad workshops som bland annat resulterat i ett samarbete där man kan få närodlad mat levererad hem.

3D-skisser för digital visning
Inför uthyrningen tog Stockholms Studentbostäder fram 3D-skisser av alla bostäder. Skisserna skapade uppmärksamhet inför uthyrningen och fungerande som ett dragplåster för att få in intresseanmälningar. Dessutom bidrog de till säkra visningar av bostäderna under pandemin.


Bilder planritningar


Kort fakta:

  • Plats: Norra Stockholm
  • Inflyttning: Juli 2020 – februari 2021
  • Ägs av: Stockholms Studentbostäder
  • Hyrs ut/förvaltas av: Stockholms Studentbostäder

 

Bostadstyp Kvm boa
1 rok 22,3 – 23,8 kvm
2 rok 44,5 kvm