Nybyggt: KI Residence tar världen till Solna

På Campus Solna med närhet till attraktiva Hagaparken, står sedan 2021 bostäder till över 400 studenter klara. Bakom KI Residence står både Akademiska Hus och Karolinska Institutet Housing, vars ambition med bostäderna är att skapa ett mer levande campus och öka attraktionskraften för lärosätet.

De 322 nya lägenheterna med sammanlagt 411 boenden (bäddar) ligger på norra delen av Campus Solna, inte långt från Hagaparken med dess utbud av aktiviteter. Bostäderna administreras av KI Housing, ett helägt dotterbolag till Karolinska Institutet Holding AB, som har uppdraget att tillhandahålla bostäder till internationella gästforskare och utbytesstudenter för KI:s räkning.

Behovet av studentbostäder i Stockholm är stort. Karolinska Institutet (KI) är ett av världens ledande medicinska universitet och hyr för tillfället cirka 400 bostäder utspridda i Stockholmsregionen. För KI är därför fler och bättre bostäder en viktig faktor om man vill fortsätta att vara ett attraktivt lärosäte för forskare runt om i världen.

KI Housing består av tre byggnader som för att klara bullernivåerna är byggd i en A-form. Av de 400 bostäderna så är 140 studios, 120 studios har gemensamt kök, resterande är 2- och 4-rumslägenheter som delas av flera hyresgäster. De flesta är ettor på 23 kvadratmeter.

Eftersom Akademiska Hus och KI värnar om den ursprungliga bebyggelsen med stora kulturhistoriska- och arkitektoniska värden så har man valt att lägga campus i utkanten av området. Campus inre delar består av tegelbebyggelse och återskapar klassiska campusidéer med öppna uterum i form av parkmiljöer.

Läget gör att hyresgästerna på Campus Solna har nära till jobb och studiesalar. Men visionen med konceptet är också att erbjuda en miljö som möjliggör att hyresgästerna får en härlig universitetsupplevelse även på fritiden. Det finns ett gemensamt vardagsrum på första våningen i varje byggnad som alla hyresgäster har tillgång till. Man vill på det sättet främja hyresgästernas möjligheter att lära känna varandra och underlätta det sociala samspelet på Campus Solna.


Kort fakta

  • Byggstart: Hösten 2017
  • Färdigställt: Vintern 2020/2021
  • Antal lägenheter: 322 lägenheter med plats för över 400 boende
  • Plats: Solna

Bilder och planlösningar