Nybyggt: Hippocampus

Bygg om, bygg rätt. Lite så tänkte AF Bostäder när de bestämde sig för att göra om Kämnärrsrätten i norra Lund. Runt 600 studentbostäder från 60-talet har rivits för att ge plats åt nya studentbostäder som är bättre anpassade efter både studenter och samhälle. Nyinflyttade Hippocampus är en del av den satsningen. 

Hippocampus är det tredje projektet som står klart i satsningen på Kämnärrsrätten. De nya bostäderna möter studenternas preferenser och behov, har lägre energiförbrukning och bidrar till en större mångfald bland byggnationen i området – både arkitektoniskt och i utbud av bostadstyper. Hippocampus 137 studentbostäder, med möjlighet till 253 boende, är inflyttningsklara lagom till höstterminsstarten 2021.

Varierat boende med höga miljökrav
Här finns både ettor och större lägenheter om två, tre eller fyra rum som kan delas av kompisar eller par. Bostäderna är fördelade över fyra huskroppar på 4–10 våningar som tillsammans ramar in en grön innergård. Miljökraven är likt i resten av området höga med fokus på materialval, gröna ytor, låg energiförbrukning och bra förutsättningar för livet med cykel.

Granne med den nya Campuskilen
I samband med expansionen av nya Kämnärsrätten sker det även förändringar av Kämnärsvägen som löper genom området. Den blir Campuskilen, ett gångfartsområde där olika typer av aktiviteter samlas. Här anläggs bland annat boulebana, utegym, studieplatser, hängmattor, grillplats och snygga lösningar för avfallshantering och cykelreparation. Campuskilen blir ett utvändigt vardagsrum där studenterna kan plugga, slappa, träna och hänga.


Kort fakta:

  • Plats: Lund
  • Inflyttning: September/oktober 2021
  • Ägs av: AF Bostäder
  • Hyrs ut/förvaltas av: AF Bostäder
Bostadstyp Antal boende Antal lägenheter Yta
Ettor 1 49 25-29 kvm
Tvåor 2 56 44 kvm
Treor 2 4 49 kvm
Fyror 3 28 72-80 kvm

 


Bilder