Nybyggt: Campus Albano

Campus Albano är ett helt nytt högskoleområde vid Stockholms universitet, KTH och Karolinska Institutet. Förutom cirka  70 000 kvadratmeter lokaler för utbildning och forskning finns här dessutom 1 000 student- och forskarbostäder.

Tillsammans med Akademiska Hus bygger Svenska Bostäder ett campus med såväl student- som forskarbostäder, utbildningslokaler, kontor och restauranger. Området ligger både på gång- och cykelavstånd till Stockholms universitet, Kungliga Tekniska högskolan och Karolinska institutet.

– Vi ger Stockholms studenter möjlighet att bo nära sin studieplats, med bra kommunikationer och Stockholm runt knuten med allt vad det har att erbjuda, säger Mats Åhlander, projektledare på Svenska Bostäder.

Svenska Bostäder ägs av Stockholms stad och bygger och förvaltar hyreslägenheter, studentbostäder och kommersiella fastigheter. Totalt äger de över 27 000 lägenheter, varav 1 500 studentbostäder. Inflyttningen till studentbostäderna sker successivt och och pågår fram till 2023.

Borrhål genererar värme
Under universitetshusen och Albanoparken finns ett borrhålslager med ett 110-tal 350 meter djupa borrhål som genererar värme, kyla och varmvatten till universitetslokalerna. Kylvärmepumpar omvandlar energin från borrhålen till användbar kyla och värme i byggnaderna. Målet är att vara helt självförsörjande utan annan extern tillförsel av varken värme eller kyla.

Gröna och sociala ytor
På Campus Albano finns det både utegym och grönområden. Albano ligger nära Lill-Jansskogen, Brunnsviken och Norra Djurgården, så valmöjligheten till fysisk aktivitet och rekreation är många. På husen finns takterasser och taken är byggda med sedumtak för att ge insekter gröna stråk. På de gröna taken placeras även så kallade ”bibatterier”, platser där vildbin kan bosätta sig. De gröna taken kombineras i vissa fall även med solceller.


Kort fakta:

  • Plats: Stockholm
  • Inflyttning: 2021-2023
  • Ägs av: Svenska Bostäder
  • Hyrs ut/förvaltas av: Svenska Bostäder
  • Totalt är det 1 022 studentbostäder. De är 1 rum med pentry på 21 kvadratmeter men det finns allt från enkelrum med gemensamt kök till 4 rum med kök