Nya rapporter om läget på studentbostadsmarknaden

Nyligen publicerade både Statistiska centralbyrån och Boverket ny statistik som berör läget på studentbostadsmarknaden. Ett ovanligt stort antal bostäder färdigställdes under 2023, men många kommuner upplever fortsatt utmaningar med att matcha utbud och efterfrågan.  

Det totala tillskottet av bostäder genom ny- och ombyggnation för 2023 uppgår till 68 920 lägenheter, vilket är rekord sedan miljonprogrammets dagar. Samtidigt uppgår antalet nybyggda studentlägenheter till 2 960, även det en hög siffra, fast inte en toppnotering.

Även om studentbostadsbyggandet har varit starkt under de senaste åren är det fortfarande flera kommuner som har utmaningar med att möta studenternas efterfrågan. Enligt Boverkets enkät är det 15 högskolekommuner som bedömer underskott på bostadsmarknaden för studenter. Samtidigt har matchningsproblematiken förstärkts sen förra mätningen och i årets enkät är det 14 högskolekommuner som istället anger överskott.

– Efter ett par år av hög byggtakt kommer vi nu se en kraftig inbromsning i antalet nyproducerade studentbostäder de närmsta åren. Det är oroväckande på marknader där vi vet att efterfrågan är större än utbudet. Samtidigt finns högskoleorter som nu har ett överutbud av bostäder, däribland till studenter. En del av orsakerna är det ekonomiska läget, ökad distansutbildning, minskad flyttvilja och ändrade boendepreferenser bland unga, men det är för tidigt att säga vad den långsiktiga trenden är. Vi ser att det fortsatt är viktigt att stimulera byggandet, både av nytt där det behövs, men också bättre möjligheter att förädla det äldre beståndet, säger Stina Olén, vd Studentbostadsföretagen.

Bilen visar utvecklingen av studentbostadsbyggandet 2008-2023 och är framtagen i samband med en marknadsanalys Evidens utfört på uppdrag av Studentbostadsföretagen. Bilden har uppdaterats med studentbostadsbyggandet för 2023. All statistik är hämtad från Statistiska centralbyrån (SCB). 

 

Vill du veta mer om den potentiella målgruppen för studentbostäder och hur ska man tolka utvecklingen? Läs mer om detta här.