Nya investeringsstödet: Besked om energikraven

Flera medlemmar sitter nu med ansökningar om investeringsstöd eller har precis fått beviljat stöd. I december skrev vi om de nya reglerna för investeringsstödet och osäkerheten kring energikraven. Efter tät dialog med regeringen och Boverket har vi nu fått besked. Glädjande nog kommer de flesta av studentbostadsprojekten att omfattas av övergångsbestämmelser.

Osäkra villkor har tydliggjorts
Det nya regelverket för investeringsstödet innebär att det är de energikrav som gäller vid utbetalningstillfället som avgör om man har rätt till ”energibonus” eller ej. Det kan i praktiken innebära att man inte vet vilka energikrav man projekterar för, eftersom nya regler kan gälla när bygget är klart och det är dags för utbetalning. Studentbostadsföretagen framförde att denna formulering ger alltför osäkra förutsättningar.

I december månads politiska krönika beskrevs hur vi arbetade med att få upp frågan på agendan och till slut fick löfte om att problemet skulle lösas; det ska vara tydligt vilka regler som gäller när man beviljas investeringsstöd, förutsättningarna ska inte kunna ändras under byggtiden.

Efter årsskiftet har Studentbostadsföretagen fortsatt bevaka frågan och nu har tydliggörandet alltså kommit. Rätten till ”energibonus” kommer fortfarande att bedömas vid utbetalningstillfället – när projektet är avslutat – men för de allra flesta kommer bedömningen ske på basis av de energikrav som gällde vid bygglovsansökan. Detta på grund av att det finns övergångsbestämmelser i de nya energikraven.

Nya energikrav är på gång
Boverket har tagit fram ett förslag till ändring av energikraven i Boverkets byggregler (BBR), som nu remitteras på europeisk nivå under januari 2020 till april/maj 2020. De ändrade reglerna är tänkta att kunna träda i kraft den 1 juli 2020. Planen är dock att äldre bestämmelser får tillämpas på arbeten där bygglovsansökan gjorts före 1 juli 2021.

Eftersom det är många datum, flera generationer av byggregler och övergångsbestämmelser att ta hänsyn till, rekommenderar Studentbostadsföretagen sina medlemsföretag att kontakta länsstyrelsen för konkret besked i specifika ärenden.

Vill du veta mer?
Boverket har fått i uppdrag att förtydliga hur regelverket ska tolkas och har lagt upp viss information på sin webbplats. Myndigheten kommer också under veckan att skicka ut förtydligande information till länsstyrelserna och Studentbostadsföretagen. Snart kommer alltså länsstyrelsen som handlägger ert ärende vara fullt insatta i hur de ska tolka regelverket. Om du vill veta mer är du också varmt välkommen att kontakta Stina Olén, vd Studentbostadsföretagen på 031-780 45 72 eller stina@studentbostadsforetagen.se

Länkar: