Ny regering igen – vad innebär det för studentbostadspolitiken?

Politisk krönika
December 2021

Det är svajigt i studentbostadspolitiken. Senast i november skrev jag om positiva förändringar i investeringsstödet. Nu ska det stödet istället avvecklas. Vi är inne på den tredje bostadsministern bara i år och även högskoleministern är ny. Kontinuiteten och förutsättningarna för att genomföra viktiga reformer på studentbostadsmarknaden har sällan varit sämre, men det finns frågor att jobba med.

Med bara tio månader kvar ska vi inte förvänta oss stordåd i politiken. Det politiska fokuset ligger på att vinna valet. Men från Studentbostadsföretagens håll fortsätter givetvis det politiska arbetet och dialogen med såväl regering, riksdag och myndigheter. Just nu är dessa våra hetaste frågor:

Investeringsstödet – lindra effekterna av snabbstoppet. Återigen rycktes investeringsstödet undan för snabbt och vi för därför dialog med Boverket och ansvariga politiker för att belysa effekterna och diskutera möjliga lösningar framåt. Här kan du läsa mer om vad som gäller just nu.

Byggregler – Boverkets reformering av byggreglerna är igång och nu är det snart dags för översynen av BBR-kapitlen om bostadsutformning och tillgänglighet. Det är två av de avsnitt där studentbostadsbranschen har särskilt behov av anpassning och därför är det mycket angeläget att branschen deltar i processen.

Högskolepolitiken – att väcka nya ministerns intresse för studentbostadsfrågorna. Överst på önskelistan är en förändrad så kallad ladok-förordning, som skulle möjliggöra digitala studiekontroller för hela branschen.

Utbilda i studentbostadsfrågor – Inför och efter valet kommer det röra på sig en hel del inom regering och riksdag. För Studentbostadsföretagen blir det därför avgörande att nätverka brett och lyfta medvetenheten om studentbostadsbranschens utmaningar och lösningsförslag inom samtliga politiska partier.

Aktuella utredningar – Av januariöverenskommelsen är inte mycket kvar, men vi väntar på regeringens förslag gällande tvistelösning på hyresmarknaden. Ryktet säger att det kommer inom kort.

Och så den stora frågan – vad kommer vår nya bostadsminister Johan Danielsson att prioritera? Socialdemokraterna har länge varit anonyma i bostadspolitiken och mandatperioden är kort. Medan Per Bolund var mycket tillgänglig som politiker har Märta Stenevi undvikit bostadsfrågorna och istället fokuserat på annat i sin ministerportfölj. Johan Danielsson fortsätter visserligen på arbetsmarknadsdepartementet, men nu finns inga partigränser mellan de olika departementen och han har en snävare ministerportfölj.

Låt oss därför göra en önskan så här i juletid – att bostadsministern vill göra avtryck och tar tillfället i akt att våga plocka några lågt hängande frukter till förbättringar på bostadsmarknaden.

Stina Olén

VD Studentbostadsföretagen


Hiss

Högskolepolitiken är ett område som i flera år letts av socialdemokrater, men faktum att högskolefrågorna nu sorterar under departementschefen Anna Ekström ger ämnet större tyngd i regeringen. Positivt är dessutom att regeringen nu samlar vuxenutbildning och omställningsfrågor i samma portfölj.

Diss

Nyligen införde regeringen en tillfällig förlängning av nio lärosätens undantag att hyra ut bostäder till bredare studentgrupper. Återigen negligerar regeringen den viktiga frågan att skapa permanenta och jämlika spelregler som möjliggör för alla högskolor att rekrytera internationella studenter och forskare.