Ny rapport: Studentbostadsbranschen och corona

Under första halvåret 2020 har en stor del av tillvaron för oss alla kretsat kring coronapandemin, så även för studentbostadsbranschen. I en ny rapport sammanfattar vi pandemins konsekvenser i branschen ur tre perspektiv: fastighetsägarnas, studenternas och lärosätenas.

Prognoser, restriktioner och förutsättningar har ändrats snabbt, ibland från en dag till en annan, och att ”laga efter läge” har för många fått en helt ny innebörd. Initialt låg stort fokus i studentbostadsbranschen på att minska smittspridningen och att säkra hälsan hos medarbetare och hyresgäster. En rad åtgärder vidtogs, allt från att se över rutiner för uthyrning och besiktningar till att dela ut städartiklar till hyresgästerna. I takt med att läget stabiliserats och terminen löpt på har fokus skiftat till frågor om hösten och mer långsiktiga effekter.

I rapporten har vi sammanställt aktuella perspektiv från både fastighetsägare, studenter och lärosäten. Utgångspunkt har vi tagit i följande tre perspektiv:

  • Att marknaden relativt är stabil och att branschen generellt inte gör avsteg från ordinarie hyresvillkor under pandemin. Efterfrågan på studentbostäder förväntas öka i samband med att högskolan nu byggs ut, men antalet internationella studenter minskar på kort sikt. De medlemmar som har stor andel internationella studenter som hyresgäster märker redan en lägre beläggningsgrad och en utmaning för hösten blir att få ett effektivt utnyttjande av hela studentbostadsbeståndet.
  • Att studentbostaden lockar trots distansundervisning. Mer än hälften av studenterna i Studentpanelen säger att de skulle vilja bo på studieorten även om det blir fortsatta distansstudier i höst. Hela paketet kring att studera lockar och i studieupplevelsen är bostaden en viktig del. Glädjande är också att en majoritet anger att de är nöjda med studiemiljön i sin studentbostad.
  • Att undervisningen till hösten kommer vara en blandning av campusundervisning och distansundervisning. Respektive lärosäte sätter just nu upp strategier för kommande läsår och vi fortsätter att följa utvecklingen. Samtidigt vill regeringen tillfälligt ge högskolorna möjlighet att täcka vakanser genom att hyra ut bostäder även till svenska studenter.

Ladda ner rapporten>>