Ny rapport om trender på studentbostadsmarknaden i Europa

Marknadsanalysbolaget Bonard släpper årligen sin rapport Student Housing Annual Report. I år visar rapporten bland annat att studentbostäder är en fortsatt attraktiv tillgångsklass och att studenter fortsätter växa i antal. Här listar vi ett urval av insikter från årets rapport.

  • Antalet studenter och studentmobilitet förväntas öka i Europa kommande år.
  • Det tre största studieorterna är London, Paris och Madrid. Stockholm återfinns på plats 18.
  • Beläggningsgraden i privatägda studentbostadsföretag är mycket hög och varierar mellan 96-99 procent.
  • I 38 europeiska studentstäder ökar gapet mellan antal studerande och antal studentbostäder, vilket innebär att efterfrågan på nya studentbostäder är fortsatt stor på många håll.
  • Den genomsnittliga studentbostaden har successivt blivit mindre.
  • Gemensamma faciliteter är fortsatt viktigt på den europeiska marknaden, cirka 90 procent av privatägda studentbostäder byggs nu med tvättstuga och mer än hälften har studierum. 
  • Sverige har avsevärt större mängd privata aktörer på marknaden jämfört med resten av Norden.