Ny rapport: Framtidens studentbostäder

Stort eller litet, enskilt eller tillsammans med andra – vad efterfrågas egentligen av dagens studenter? En ny omfattande undersökning och nya konceptbostäder kanske kan visa vägen.

6

Inom ramen för Boverkets innovationsstöd har Studentbostadsföretagen tillsammans med White arkitekter och Stockholms Studentbostäder genomfört ett projekt med fokus på framtidens studentbostäder. Projektet innefattar dels en undersökning på 2 035 studenter om hur de vill bo och dels framtagande av helt nya koncept för studentbostäder.

Undersökningen visar bland annat än mer än var tredje student vill bo kollektivt, men helst inte i de kollektiva boendelösningarna som marknaden erbjuder idag. Den visar också att studenterna i större utsträckning vill kunna umgås med vänner, laga mat och studera i sin bostad.

För att hitta bostäder som bättre stämmer överens med studenternas preferenser har White arkitekter utifrån studiens resultat tagit fram konceptbostäder för en, två och sex studenter. Konceptbostäderna kommer delvis att förverkligas i ett kommande projekt hos Stockholms Studentbostäder .