Ny pandemilag: Detta gäller för hyresvärdar

Den 10 januari trädde den nya pandemilagen ikraft. Lagen är en tillfällig ramlag som ger regeringen möjlighet att via förordningar och myndigheter besluta om nya restriktioner och begräsningar för att minska smittspridningen.

Nuvarande och eventuellt kommande restriktioner gäller till skillnad från tidigare en rad platser för handel, service och sammankomster. Till exempel butiker, bibliotek, gym och lokaler som hyrs ut för privata sammankomster.

Begränsat antal i lokaler för privata sammankomster
Pandemilagen begränsar uthyrning av lokaler för privata sammankomster, till exempel festlokaler och gemensamhetsutrymmen. Redan nu finns en begränsning på åtta personer för uthyrda lokaler och det är upp fastighetsägaren att säkerställa att det antalet inte överstigs. För studentbostäder gäller detta till exempel festlokaler och andra gemensamma utrymmen som hyrs ut eller bokas och där det främsta syftet är det sociala umgänget.

Varierande skyldigheter för ythyrning av lokaler
För lokaler som är öppna för allmänheten finns inga skyldigheter för fastighetsägaren att upprätthålla restriktioner om antal besökare, utan det är upp till den som hyr lokalen och står för verksamheten. Däremot finns skyldighet att informera besökare om hur man kan undvika smittspridning samt erbjuda möjlighet till handdesinfektion och handtvätt. Regeringen har lagt fram ett förslag om statligt hyresstöd till drabbade lokalhyresgäster likt det som fanns i våras.