Ny medlemsförmån: Biträdesavtal för GDPR

Använd er av ett GDPR-anpassat biträdesavtal med parter som behandlar personuppgifter å era vägnar. Avtalsmallen är framtagen i samarbete med MAQS Advokatbyrå

Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) i Sverige. Den ställer bland annat krav på att skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal ska tecknas med parter (personuppgiftsbiträden) som behandlar personuppgifter för er räkning.

MAQS Advokatbyrå har på uppdrag av Studentbostadsföretagen tagit fram en avtalsmall som uppfyller dessa krav. Mallen är väl avvägd i förhållande till de krav som ställs i GDPR och är – till skillnad från många biträdesavtal som just nu cirkulerar på marknaden – inte vinklad till någon parts fördel.