Ny medlem: Välkommen Stiftelsen Snerikes Studentbostäder!

Stiftelsen Snerikes Bostäder är en studentnationsanknuten stiftelse vars ändamål är att tillhandahålla studentbostäder till självkostnadspris till nationens medlemmar. I dag förvaltar de cirka 500 bostäder i Uppsala med det ändamålet.


Två av Snerikes studentbostäder, Arkadien med balkongerna och Gula villan till höger.

Hej Peter Forsgren, intendent på Snerikes Studentbostäder! Vad är på gång hos er?
– Vi har precis landat efter cirka 10 års oavbrutet underhållsarbete i befintligt bestånd och befinner oss således i en lite lugnare förvaltningsfas. Ett förtätningsprojekt är dock på gång i ett område och där är vi mitt inne i en ändring av detaljplanen.

Varför valde ni att bli medlemmar?
– Samverkan mellan så många studentbostadsaktörer som möjligt tror vi är bra för branschen och dess möjligheter att skapa attraktiva boenden över tid.

Vad ser ni fram emot att prata med branschkollegor om?
– Åh, allt möjligt! Tekniska lösningar, typ av boende, miljö och hållbarhet, standard, kostnadseffektiva lösningar, hyresnivåer med mera.

Varmt välkomna som nya medlemmar i Studentbostadsföretagen!