Ny förordning för lärosätens möjlighet att hyra ut bostäder

Idag presenteras en ny förordning för universitet och högskolors möjlighet att tillhandahålla bostäder. Förordningen skapar jämlika och långsiktiga förutsättningar för landets lärosäten, men kritik finns mot att antalet studentgrupper som omfattas är för få.

Den nya förordningen som offentliggörs den 1 december innebär att lärosäten fortsatt får hyra ut bostäder till olika typer av student- och forskargrupper. Till skillnad mot tidigare omfattas nu fler student- och forskargrupper, till exempel avgiftsbelagda inresande studenter. Nationella studenter omfattas inte och det tillfälliga undantag som rått för samtliga lärosäten under pandemin och för vissa även innan, försvinner.

– Vi har länge bevakat frågan och har sedan förslaget aviserades haft en tät dialog med både lärosätesmedlemmar och tjänstepersoner på Utbildningsdepartementet. Vi är nöjda med att vi landat i långsiktiga och jämlika villkor, men hade önskat att fler studentgrupper inkluderades, säger Stina Olén, vd på Studentbostadsföretagen.

Överlag positivt med ny förordning
Två av de medlemmar som varit med i arbetet är William Edwin från Stockholms universitet och Therese Löfgren från Malmö universitet. De är överens om att den nya förordningen i stort går i en positiv riktning.

– Det är positivt med en permanent och samlad reglering som möjliggör att vår bostadsverksamhet kan blicka mer långsiktigt i hur vi ska bedriva och planera vårt arbete. Osäkerheter kring de tidigare besluten har varit en utmaning för att kunna erbjuda en heltäckande service till internationella studenter och gästforskare, säger William Edwin.

Fler vakanser med begränsning i studentgrupper
Samstämmighet råder också vad gäller utmaningar med det visserligen utökade, men ändå begränsade, antalet student- och forskargrupper som omfattas. Både Malmö och Stockholms universitet kunde tidigare ta del av undantaget att hyra ut bostäder även till nationella studenter, något som gav en flexibilitet för att minska vakanser över året.

– För Malmö universitets del finns det en del utmaningar med förslaget; att inte längre kunna hyra ut bostäder till nationella och europeiska studenter kommer sannolikt leda till kraftigt ökande vakanskostnader både i den löpande verksamheten och vid eventuell expansion av bostadsbeståndet, säger Therese.

Den nya förordningen träder i kraft vid årsskiftet