Ny europeisk rapport om hur boendet påverkar studenters mående

The Class Foundation, som är en europeisk tankesmedja, har nyligen undersökt betydelsen av boendemiljöer för studenters mående. Här har vi samlat några slutsatser från rapporten, som baseras på 3 364 svarande studenter från över 40 länder. Länk till rapporten finns längst ner på sidan.

Studenter har generellt sämre psykisk hälsa än resten av befolkningen

Respondenterna i rapporten visade sammantaget en MHI-poäng (Mental Health Index 0-100) på 57 vilket är precis under snittet för vad som anses vara god psykisk hälsa (60+). Detta kan relateras till andra studier som visar att den psykiska ohälsan bland studenter ökar, och att problemen ofta uppstår särskilt under första studieåret.

Ur undersökningen:

  • Studenter som inte fick sitt förstahandsval av boende visade på sämre psykisk hälsa. Studien visar en markant skillnad i psykisk hälsa mellan de studenter som kunde och de som inte kunde bo i sitt förstahandsval. Det fanns också en tendens till sämre psykisk hälsa i gruppen som ofrivilligt bodde kvar hos föräldrarna eller inte hade råd med sitt förstahandsval av boende.
  • Användandet av gemensamma faciliteter inne och ute, som lounger, spellokaler med mera ger bättre psykisk hälsa. Studenterna som använder lokalerna hade även större benägenhet att rekommendera boendet till vänner och bekanta. Rapporten visar även att en inkluderande miljö är viktigt för studenters välmående.
  • Hyresnivån korrelerade inte med studenternas känsla av lycka och välbefinnande.
  • Arbete utanför studierna visade ingen påverkan på den psykiska hälsan.

Här kan du läsa hela rapporten