Andreas Carlson (KD) ny bostadsminister

Andreas Carlson från Kristdemokraterna blir ny bostadsminister i Ulf Kristerssons treparti-regering. Andreas Carlson får en delad ministerportfölj som infrastruktur- och bostadsminister och blir en del av landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Andreas har suttit i riksdagen sedan 2010 och varit gruppledare för Kristdemokraterna sedan 2015. Han har tidigare varit rättspolitisk talesperson för Kristdemokraterna.

– Som bostadsminister behöver Andreas Carlson framförallt stimulera en fortsatt kontinuerlig nyproduktion av studentbostäder nu när vi går in i kärvare tider. Vi har tidigare haft bra dialog med Kristdemokraterna gällande studentbostadspolitiken och ser fram emot ett fortsatt konstruktivt samarbete, säger Stina Olén, vd på Studentbostadsföretagen.

Kristdemokraterna har under föregående mandatperiod och inför valet uttryckt stöd för att definiera studentbostaden i lagstiftningen, förändra tillgänglighetsreglerna och ge möjlighet för studentbostadsaktörer att genomföra digitala studiekontroller med hjälp av myndigheternas studieregister. De har också öppnat för byggstöd om det kan riktas specifikt till studentbostäder.

Ny utbildningsminister med ansvar för bland annat högre utbildning är Mats Persson från Liberalerna. Han har suttit i riksdagen sedan 2014 och har varit ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna.

Tunn regeringsförklaring gällande bostadspolitiken
Ulf Kristersson läste i samband med ministerpresentationerna upp regeringsförklaringen, där få saker gällande bostäder och högre utbildning adresserades. Trots åtstramad invandring nämns att reglerna för utländska forskare och doktorander ska förbättras för att stärka Sverige som forskningsnation. I övrigt anges det också att regeringen på kort sikt ska införa ett högkostnadsskydd mot elkostnader för företag där delar av kostnaderna för höga elräkningar går tillbaka till konsumenterna. Återstår att se om det påverkar studentbostadsbranschen.

– En fungerande studentbostadsmarknad är a och o för att stärka Sverige som utbildnings- och forskningsnation. Här behövs politiska beslut i närtid gällande aktuell förordning för att förbättra lärosätenas möjligheter att hyra ut bostäder. Men även andra åtgärder som branschen efterfrågar, till exempel ett anpassat bygg- och uthyrningsregelverk, avslutar Stina Olén.