Nordiska tips för trivsel och gemenskap

Genom NSBO, den nordiska samarbetsorganisationen för studentbostadsföretag, anordnade vi i maj en konferens i Reykjavík på temat skapa gemenskap i studentbostäder. Med hem till Sverige fick vi både nya lärdomar och mycket inspiration. 

Gemenskap i studentbostäder skapar trivsel och välmående, samtidigt som det minskar isolering och mental ohälsa. En bra utgångspunkt för att få nöjda och glada kunder! Under konferensens två dagar berördes ämnet ur flera perspektiv, från utformning av bostaden till bemötande och aktiviteter. Här är fem konkreta tips vi plockade med oss från experterna.


1. Skapa möten steg för steg

Utforma bostäder med både semi-privata och gemensamma utrymmen, och gör de gemensamma utrymmena transparenta. Det ger hyresgästerna möjlighet att i olika utsträckning interagera med andra hyresgäster och på ett tryggt sätt närma sig sociala mötesplatser.

Exempel: Glasväggar till gemensamma kök, tvättstugan i lobbyn, semiprivat uteplats
(balkong) som blickar ut över gemensam yta (gård)


2. Gör interaktion valbart

Det går inte att tvinga fram interaktion mellan människor, det får ofta motsatt effekt. Ta istället reda på vad som intresserar studenterna och skapa mötesplatser och olika typer av aktiviteter utifrån det.
Exempel: Residence Life


3. Ta in naturen

Forskning visar att människor fokuserar bättre och återhämtar sig snabbare av att vara i naturen. Det gäller även om man plockar in element från naturen i urbana miljöer – och bostäder.
Exempel: Växter, vattenfall, vertical gardens, naturmaterial 


4. Tänk digitalt

Idag sker mycket av studenternas interaktion med vänner och nätverk i digitala kanaler. Hur kan ni använda studentens populäraste ägodel, mobiltelefonen, för att interagera med varandra?
Exempel: Hoas Matchie Service, en app från Finland som matchar dig med din nya roommate


5. Involvera mera

Till sist, glöm inte att fråga studenterna vad de tycker i alla stadier, från nyproduktion till förvaltning. Och när ni testat det studenterna föreslår, fråga dem igen.
Exempel: Nöjd Studbo