NKI-toppen: Studenter ger Skövdebostäders cykelparkeringar toppbetyg  

Under våren lyfter vi de studentbostadsföretag som får högst NKI i vissa områden i branschens kundundersökning Nöjd Studbo. Med mer cykelvänliga årstider runt hörnet kikar vi närmare på cykelparkeringar där Skövdebostäder får högst NKI.

Det allmännyttiga bostadsbolaget Skövdebostäder har över 5 000 bostäder varav drygt 1 000 studentbostäder. Ett av deras hållbara fokusområden är cykelfrämjande åtgärder och som en del av detta läggs fokus på bland annat cykelparkering och cykelställ. Nedan lyfts tre framgångsfaktorer fram som bidragit till deras höga NKI i Nöjd Studbo.

Säkra cykelställ
Ett övergripande arbete hos Skövdebostäder är att byta ut gamla cykelställ till mer säkrare lösningar och cykelställ med ramlås. Skövdebostäder vill att hyresgästerna ska använda sin cykel oavsett var de bor och då är det viktigt att tillhandahålla ett säkert och bostadsnära sätt att förvara cykeln på. Ett exempel är studentbostadsområdet Plutonen där det bytte till ramlås 2021, vilket varit väldig uppskattat.

Nära och trygga placeringar
På Plutonen finns cykelställen på innergården vilket ger närhet, smidighet samt en trygg överblick av sin cykel. Och att placera cykeln så nära sin ägare som möjligt ser Skövdebostäder som en framgångsfaktor. Dessutom uppfattas de som mer trygga om de är synliga. Men en synlig parkering är ofta också en öppen parkering, och då förstärks säkerheten genom de ramlåsställ som beskrivs ovan.

Cykelpool och cykelservice
På flera olika områden på hela sitt bestånd har Skövdebostäder cykelserviceplatser där hyresgästerna kan pumpa sina däck eller utföra enklare service. Det ger en extra service till cyklande studenter. På det nybyggda Kurorten finns förutom en servicestation även en cykelpool som studenterna kan ansluta sig till.

 I området ingår följande parametrar från undersökningen:

  • Parkeringsmöjligheter för cyklar

Mer från NKI-toppen: