Nedslag i studentbostadsvärlden: 136 miljoner liter vatten om året

Genom enkla grepp och små åtgärder sparar Gavlegårdarna 900 000 fulla badkar vatten om året. Vi ringde upp Håkan Wesström som är ansvarig för energifrågorna på Gavlegårdarna för att ta reda på mer!

KRAN

Gavlegårdarna har ett långsiktigt energiarbete med målet att spara 20 procent av sin energiförbrukning fram till 2020. Projektet med vattenbesparing är en naturlig del av det arbetet och det har utöver vattnet även lett till andra besparingar på energiområdet.

– När mängden vatten minskar, minskar även energiförbrukning som annars hade använts för att värma upp varmvatten. Bara energibesparingen är ca 2 GWh per år. Även avloppsvattnet minskar och det är bra ur miljösynpunkt, säger Håkan Wesström.

Vad är det då Gavlegårdarna gjort för att nå dessa resultat? Det korta svaret är små åtgärder i stor skala. Det lite längre svaret, som egentligen inte är så långt, är att man i samtliga 15 200 bostäder bytt ut perlatorer och duschmikrofoner, samt täppt till läckage på toalettstolarna. De nya perlatorerna och duschmikrofonerna blandar in luft i vattnet, vilket ger användaren upplevelsen att tillförseln av vatten är större än vad den egentligen är. Resultatet blir att man inte drar kranen i bott, vilket minskar mängden vatten som används.

Hur allting började
Det var när SABO:s energikampanj Allmännyttans energisparkampanj uppmanade till vattenbesparingar som idén började gro hos Gavlegårdarna. Allmännyttans inköpscentral HBV hade vid samma tidpunkt genomfört en upphandlingstävling med olika leverantörer av tjänster och produkter för vattenbesparing. Utifrån det resultatet valde Gavlegårdarna att testa en av leverantörerna, och eftersom upphandlingen redan var gjord gick det snabbt att sätta igång med arbetet. Under 2012 genomfördes förändringarna i ungefär en tredjedel av beståndet.

– Efter att ha testat på ett tusental lägenheter kunde vi göra en första utvärdering. Vi var då, precis som nu, väldigt nöjda med leverantörernas arbete i sin helhet och vi såg också en tydlig minskning av vattenförbrukningen, säger Håkan.

Arbetet fortsatte därför under 2013 tills de gått igenom hela beståndet. 2014 var det första året då Gavlegårdarna kunde mäta effekten av arbetet på vattenförbrukningen under ett helt år.

Tack vare tekniken
Gavlegårdarnas arbete har i stor utsträckning varit rent tekniska lösningar. Två informationsbrev har gått ut i samband med arbete, ett inledande som informerade om projektet i stort och Gavlegårdarnas arbetet med energi och miljö och ytterligare ett inför själva arbetet i bostaden. Håkan tror att det inledande brevet kan ha påverkat vissa att tänka mer på sin vattenförbrukning, men på det stora hela är det upp till de tekniska förändringarna.

Framtiden
Gavlegårdarnas arbete med energi och miljö går vidare. Håkan kommer att fortsätta övervaka förbrukningen av vatten för att se till så den inte går upp igen. Näst på tur står temperaturen i bostäderna. Temperaturgivare ska installeras i bostäderna för att ge Gavlegårdarna överblick och underlag för att balansera ut temperaturerna och på så sätt spara energi. Vem vet vi kanske gör ett nedslag i Gävle snart igen!