Nå ut med information om brandskydd

Med mörkret och vintern ökar risken för brand i bostäder. December och januari är de månader då flest bostadsbränder sker och 40 procent av alla ljusbränder sker i december. Vi har pratat med tre studentbostadsföretag om hur de informerar om brandskydd.

Josefine Ahrling, Skövdebostäder
-Vi genomförde en stor brandövning på ett av våra områden. Räddningstjänsten var med och använde teaterrök och spelade upp en scen med hur en person räddades ur en brinnande lägenhet. De hade också med sig brandbilar och informerade om hur man ska bete sig vid en brand. Räddningstjänsten har också genomfört dörrknackningskampanjer för att informera muntligt till hyresgäster.

Bengt Jansson, Chalmers Studentbostäder
–  I fastigheter där brandskyddet är komplext har vi satt upp informationsdekaler på insidan alla lägenhetsdörrar. Där informerar vi om hur utrymningslarmet fungerar, vad brandvarnaren är till för etc. Syftet är att korrekt brandskyddsinformation alltid finns tillgänglig för hyresgästerna. Mer generell information går vi ut med årsvis, till exempel i samband med brandvarnardagen

Mikael Larsson, Studentstaden (Uppsalahem)
– Vi pratar mycket om brandskydd i samband med att vi besöker bostäderna. Varje år gör vi två SBA-ronderingar och en gång per år kollar vi alla brandsläckare och larm, och detta är väldigt bra tillfällen för att prata med studenterna. Vi märker att det ger effekt och att de studenter som är oroliga eller har synpunkter hör av sig.