Senaste nytt om byggregler

Utredningen för lättnader i byggkraven för studentbostäder är igång och nyligen har föreningen lämnat in remissvar avseende den generella byggregelöversynen. Ta del av senaste nytt här.

Under förmiddagen 5 september samlades många av våra medlemmar, men även andra byggföretag, arkitekter och intresseorganisationer, för ett rundabordssamtal med Boverket, med anledning av uppdraget att föreslå lättnader i byggkraven för studentbostäder. Utredningen ska titta närmare på regelverket kring lämplighet för sitt ändamål, tillgänglighet och användbarhet, buller och ljus. Mötet kan summeras som både givande och med stort engagemang, i branschen finns en stor samsyn kring att regellättnaderna behövs.

– Det var högt i tak i diskussionerna och många vill mycket. Nu hoppas jag att Boverket tar intryck av alla idéer och insikter, så det kan bli riktigt bra förslag av den här utredningen, säger Stina Olén, vd Studentbostadsföretagen.

Rundabordssamtalet var det första i en rad av aktiviteter som Boverkets utredningsgrupp arrangerar. Dialog med studentorganisationer, funktionsrättsorganisationer och andra intressenter är självklart också planerat. Projektledaren Therese Byheden meddelade vid mötet att insamlingsfasen pågår till 15 september och att man därefter går in i arbetet att ta fram förslag, konsekvensbeskrivningar med mera. Utredningen ska presenteras i april 2024.

Möjligheternas byggregler – omdaning av hela BBR

Det stora projektet att ersätta Boverkets byggregler (BBR), kallat Möjligheternas byggregler, är nu i sin slutfas. De nya regelverket har remitterats i flera delar och nedan kan du ta del av Studentbostadsföretagens yttranden som skickats in under sommaren. De nya byggreglerna är planerade att träda i kraft 1 juli 2024.