Möt våra nya styrelseledamöter

På årets stämma valdes tre nya ledamöter och suppleanter in i Studentbostadsföretagens styrelse. Vi har bett dem presentera sig själva och sitt företag kort samt vilka frågor och utveckling i branschen som intresserar dem. 

 


Thomas Lilja, Studentbostäder i Linköping
Nyvald ordinarie ledamot

– Studentbostäder i Linköping är Linköpings största studentbostadsbolag med 4 100 bostäder och ett dotterbolag till kommunalägda AB Stångåstaden. Vi har i uppdrag att utveckla och förvalta studentbostäder. I min roll som VD ansvarar jag för att utveckla vårt erbjudande till kund, våra fastigheter och vår ekonomi. Jag har jobbat på företaget sedan 2014 i olika chefsroller, har tidigare varit byggprojektledare inom Stångåstaden och har genom åren fått en bredd inom både produktion och förvaltning.

– För mig är det viktigt att kunna utveckla och erbjuda attraktiva studentbostäder till rimliga hyror, samtidigt som vi kan erbjuda kvalitativa boendemiljöer och upplevelser under studietiden. Jag tror också starkt på att vi inom studentbostadsbranschen kan ligga i framkant vad gäller digitalisering och det digitala kunderbjudandet. Vi har en mycket intressant kundgrupp som tar till sig ny teknik och nya erbjudanden snabbt och för att blir ännu attraktivare så tror jag att vi måste öka tempot i vår digitala omställning.

 


Martin Johansson, Basecamp Student
Nyvald 2:e suppleant

– Vi bygger och förvaltar studentbostäder i de nordiska länderna, Tyskland och Polen. Oavsett var vi bygger ser vårt koncept likadant ut med stort fokus på framförallt sociala hållbarhet. Det vill säga att få studenterna att trivas och umgås med varandra genom de gemensamma ytor och aktiviteter som man får på köpet genom att bo hos oss. Vi håller på att uppföra vårt första svenska projekt i Malmö och har ambitionen att etablera oss i de stora studentstäderna i landet. Min roll är att se till att den expansionen sker genom att hitta nya projektmöjligheter.

– En intressant aspekt är den utveckling av erbjudandet till hyresgästerna som sker. Allt från hur du designar den fysiska byggnaden till service och aktiviteter kopplade som på olika sätt utmanar de förutsättningar som råder för att såväl bygga som att hyra ut. Det gäller ju inte bara studentbostäder, det poppar ju upp olika long-stay, co-living och hotellkoncept som alla rör sig i samma terräng där vare sig traditionella hotell eller bostadsregler passar helt. En utveckling som jag tror kommer accelerera och kräva att ett nytt förhållningssätt från berörda myndigheter.

 


Javiera Tinoco, Stiftelsen Norrlandsgårdarna
Nyvald 3:e suppleant

– Stiftelsen Norrlandsgårdarna bildades 1955 av Norrlands nation och har som uppgift att äga och förvalta bostäder åt studerande vid universitet eller högskola i Uppsala. Redan från början har stiftelsen haft ett tätt samarbete med Stockholms och Gästrike-Hälsinge nations bostadsstiftelser där vi både bygger tillsammans och har en gemensam förvaltning. Utöver det hjälper Stiftelsen Norrlandsgårdarna ytterligare fyra nationsbostadsstiftelser med bostadsuthyrning och administration. Jag började på Norrlandsgårdarna för 11 år sedan och arbetade då främst med uthyrning av studentrum. De senaste åren har jag arbetat med fastighetsförvaltning och renoveringsprojekt, men har också varit med i nybyggnadsprojektet.

– Det finns många olika frågor med studentbostäder som intresserar mig. Studiekontroller, hur man kan göra de enklare och smidigare är en mycket viktig fråga. Det känns bra att den frågan kommer att utredas framöver. Jag skulle även önska att det blev tydligare att studentbostaden är en genomgångsbostad. Något som också är viktigt är hur man kan hjälpa hyresgäster med psykisk ohälsa, där önskar jag att det till exempel fanns bättre möjligheter att samarbeta med vård och kommun.