Mer än en bostad – fem reflektioner från studieresan till USA

I början av april 2018 reste vi tillsammans med våra medlemsföretag till New York och Boston för att utforska den amerikanska studentbostadsmarknaden. Det övergripande intrycket är att det amerikanska studentboendet i första hand är en gemenskap, i andra hand ett boende. Stort fokus ligger på sociala aktiviteter, studenternas välmående och möjligheter till lärande – både i och utanför bostaden.

Som på många andra håll i världen är studentbostäder i USA tätt förknippade med universiteten. Att tillhandahålla boende, antingen genom egna studentbostäder eller samarbeten, är en självklarhet för lärosätena. Anledningarna är flera, till exempel konkurrenskraft på marknaden och bästa möjliga förutsättningar för bra studieresultat. Boendet är därför starkt kopplat till universitetens övriga verksamhet, vilket ger andra förutsättningar än här i Sverige. Nedan har vi listat fem saker som fångade vår uppmärksamhet lite extra.

 

33 Harry Agganis Way, Boston University

1. Get social!

Residence Lifetänket genomsyrar hela verksamheten, från utformning av boendet till bemötande av mental ohälsa. Sociala möten designas genom gemensamma utrymmen, till exempel ett stort kök istället för flera små, och tydliga flöden genom byggnaden. Dessutom matchar de medvetet rumskamrater med olika härkomster. Att involvera studenterna i aktiviteter och bygga gemenskap med andra studenter är en stor del av det dagliga arbetet. Filmkvällar, sightseeingturer, smoothie-eftermiddagar och matlagning är några av de saker som sker under veckorna. Syftet är att skapa en gemenskap där studenterna mår bra och trivs, men också utvecklas och lär från varandra.

2. Enkelt att bo tillsammans

Att dela lägenhet eller rum är det vanligaste sättet att bo som student i USA. Flera av de aktörer vi träffade har därför tagit fram koncept för att underlätta och utveckla det gemensamma boendet. Till exempel är kontrakten separata och möblerna inkluderade, vilket gör det enkelt för studenter att flytta in med varandra. Som tidigare nämnts matchas studenterna ofta att bo med någon de inte känner. Det har sina fördelar, men kan också bidra till konflikter. På NYU använder de sig av ett room mate agreement, ett avtal som rumskamraterna själva tar fram och om sedan är lätt att gå tillbaka till om konflikter uppstår. Personalen på plats hjälper även till att reda ut problem, eller till och med hitta nya rumskamrater om det behövs.

 

Sociala ytor på EHS St George Towers

 

3. Studentbostäder – inte bara för studenter

I de studentbostäder vi besökte bor inte bara studenter, utan även personal från både boendeenheten och fakulteterna. Med lärare och professorer i byggnaden får studenterna direkt tillgång till kunskap, och lärandet blir en naturlig del av boendet. Med boendepersonal på plats finns det alltid någon studenterna kan kontakta, samt någon som överblickar deras generella hälsa och tillvaro. I bostäderna bor också Residence Assistans (RA) – studenter med några års studieerfarenhet som anordnar aktiviteter och kan ge stöd till de boende. Som ersättning får det både en mindre lön och gratis boende.

 


Föreläsningssal i  Winthrop House, Harvard University (Foto: Harvard University)

 

4. Kombinerat boende och lärande

Med studentboendet så tätt förknippat med universitetet blir steget från boende till lärande inte långt. Representanter från lärarkåren bor i bostäderna och det blir vanligare och vanligare att hålla föreläsningar och workshops i anslutning till bostaden. Ett nytt begrepp vi lärde oss är Maker’s Space, ett utrymme med verktyg och material för att skapa och förverkliga idéer – antingen helt ensam mitt i natten eller tillsammans med grannar och kurskamrater. Ett annat exempel är studentboendet med egen flygsimulator, perfekt om du ska bli pilot!

5. Säkerhet, säkerhet, säkerhet

Om säkerhet och trygghet är ett växande ämne i Sverige, har det för länge sedan exploderat i USA. Bemannade receptioner dygnet runt, personal boendes i byggnaden, föranmälan av gäster och övervakningskameror finns i samtliga av de studentbostäder vi besöker. Genom att prata med personal på plats inser vi också, inte helt förvånande, att säkerheten är lika viktigt för föräldrarna som för studenterna.

Studiebesök under resan: