Medlemsföretagens idéer skapar riktlinjer för 2023

I slutet av 2022 genomfördes vår medlemsundersökning, som alltid ger stor inspiration till förbättring och utveckling av verksamheten. Här är fem önskemål från våra medlemsföretag och som vi tar med oss in i 2023. 


Mer kunskap kring övergripande trender och specifika ämnen
Det händer mycket i omvärlden, samtidigt som den vanliga verksamheten rullar på som vanligt. Därför satsar vi under året på en bra mix av inspirerande nätverksträffar och smalare, digitala träffar. Dessutom ökad omvärldsbevakning i nyhetsbrev och digitala kanaler.


Fler nätverksmöjligheter
Vi skapar en ännu mer tillgänglig medlemsnytta genom fler digitala träffar som ingår i medlemskapet samt att fysiska träffar får ett anpassat upplägg, till exempel endagsträffar som inte kräver övernattning. Dessutom nya format som workshops, nätverk och rundabordssamtal.


Best practice kring arbetet med kundnöjdhet
Under våren lyfter vi upp medlemsföretag som är vassa på olika områden inom kundnöjdhetsarbete. Något att inspireras och lära av – håll utkik!


Mer information om det politiska arbetet
Både vårt politiska arbete och den politiska omvärldsbevakningen är en viktig del av vår verksamhet. Utifrån medlemmarnas önskemål synliggör vi detta mer under 2023, framförallt i vårt nyhetsbrev och nyhetsflödet på webben.


Ökat fokus på trygghet och psykisk ohälsa
Ensamhet, oro och stress i kombination med en allt osäkrare omvärld påverkar studenterna i stor grad. Detta är en av anledningarna till att vi under våren lyfter ämnet i en rad olika sammanhang. Till exempel handlar programmet på Nöjd Studbo om att skapa välmående, och genom NSBO anordnar vi ett nordiskt webinar på ämnet välmående i studentbostäder.


Om Studentbostadsföretagens medlemsundersökning

  • Genomförs varje höst sedan 2016
  • Har en svarsfrekvens på 32 procent. 84 procent av medlemsföretagen finns representerade bland de svarande.
  • NKI 2022: 80
  • NPS 2022: 62%