Medlemsbesök i Uppsala

Hela kansliet tog sig upp till Uppsala för att under två dagar besöka fyra olika medlemsföretag. Vi fick se allt från den senaste nyproduktionen och utmanande stamrenoveringar till ökat kundfokus och gamla skelett (!).

Uppsala är en av Sveriges största studentstäder och har en lång tradition av akademi och studentliv. Det är en stad med många studentbostäder, även i förhållande till sin stora studentpopulation, men också stor brist. För att komma tillrätta med det byggs det över hela staden, både studentbostäder och andra typer av bostäder.

En av de som har planer på fler studentbostäder är Studentstaden, Uppsalas största studentbostadaktör med nästan 4 000 studentbostäder. Redan under 2015/2016 hade de inflyttning i 333 nya studentbostäder och projekt på nästan 1 000 till finns i mer eller mindre startklara skeden. Inflyttning i dessa bostäder sker tidigast om ett och ett halvt år.

Utanför Studentstadens kontor

En annan aktör som bidrar med fler studentbostäder de kommande åren är Stiftelsen Norrlandsgårdarna. På deras studentbostadsområde Studentvägen väntar de just nu på detaljplanen för att kunna addera 350 bostäder till de dryga 1 000 som redan finns. Norrlandsgårdarna administrerar och förvaltar bostäder åt ett flertal av Uppsalas klassiska nationer.


Studentvägen

Kunden i fokus
Ett gemensamt tema som återkommer under våra besök är ett större och större fokus på kunden. Stiftelsen Norrlandsgårdarna upprepar sitt mantra att studenten måste stå i centrum, och med en nytagen vision att bli Sveriges bästa studentbostadsföretag har arbetet bara börjat. Ett verktyg för att mäta och jobba mot nöjda kunder är branschens kundundersökning Nöjd Studbo, som både Norrlandsgårdarna och Studentstaden är med i. Studentstaden är i år med för första gången och ser fram emot att få ett resultat att jämför sig med, både från år till år, men också med andra aktörer i branschen. Den 18 maj presenteras resultaten från undersökningen och prisutdelning sker på den stora galan som firar branschens kundarbete.

Skelett i garderoben
Ett företag som ofta är i topp i Nöjd Studbo i kategorin små företag är Stiftelsen Östgötagården, en av stadens nationer med runt 300 bostäder i centrala Uppsala. På ett snabbt besök hos Jenny och Viveca spanar vi in deras stamrenovering av gamla korridorer. Det är ett praktiskt pussel eftersom en tredjedel av hyresgästerna måste flyttas runt för att frigöra bostäder för renovering. På rundvandringen i bostäderna får vi även träffa Kalle, Östgötagårdens enda (?) skelett i garderoben. Jenny förklarar det med att de har väldigt mycket läkarstudenter i sina bostäder. Vi hoppas hon har rätt!

Viveca Arkehag och Jenny Wikström på Stiftelsen Östgötagården


Kalle

Ett lite annorlunda kundfokus hittar vi hos vårt sista medlemsbesök. R. Erik Svalström, föreståndare på Stiftelsen Waldenströmska Studenthemmet, intervjuar personligen varje ny hyresgäst som flyttar in i bostäderna. Det brukar bli dryga hundratalet intervjuer per år och de görs för att Erik ska få en bild av varför de vill bo just på Waldenströmska och även en del kring deras relation till religion och tro. Waldenströmska har en kristen profil som speglas i stadgarna, men man behöver inte vara troende för att bo på hemmet. Intervjuerna ihop med köpoäng avgör sedan vilka som får boende, men ligger också till grund för i vilka korridorer studenterna placeras. Erik avslutar med att konstatera att just intervjuerna med sökande samt den personliga atmosfär det bidrar till är det bästa med jobbet!

R. Erik Svalström på Waldenströmska studenthemmet