Tre medskick till Märta Stenevi, ny bostadsminister

Per Bolund blir miljö- och klimatminister och Märta Stenevi tar över ansvaret för bostadspolitiken. Samtidigt flyttar bostadsfrågorna nu till Arbetsmarknadsdepartementet. Vad kommer det ha för påverkan för studentbostadsbranschen?

Under fredagen presenterades Märta Stenevi som jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering. I och med detta hamnar bostadspolitiken på ett nytt departement och ingår därmed i en ny portfölj av frågor. Studentbostadsföretagen välkomnade att bostadsfrågorna hamnade på finansdepartementet under Per Bolunds tid som minister och det återstår står nu att se vilken effekt departementsflytten får.

– Grattis Märta Stenevi till ett mycket viktigt uppdrag! Förhoppningsvis kommer bostadspolitikens roll i samhällsbygget bli tydligare i och med den nya politiska kontexten. Samtidigt finns det en risk att politiken urvattnas när ministern inte är på samma departement som själva sakfrågorna. Bostadsfrågorna lyftes tyvärr väldigt knapphändigt när de nya statsråden presenterades och det är oroande, säger Stina Olén, vd Studentbostadsföretagen.

Märta Stenevi är nytillträtt språkrör för Miljöpartiet och har en politisk bakgrund som partisekreterare, kommunalråd i Malmö och regionråd i Skåne. Hennes erfarenheter från bostads- och stadsutvecklingsfrågor på lokal nivå är en tillgång. Att hon kommer från studentstaden Lund och har arbetat i Malmö som gjort en verklig tillväxtresa som studentstad på senare år, skapar förhoppningsvis en förståelse för studentstädernas dynamik. Under fredagseftermiddagen stod det också klart att Elin Olsson, som varit statssekreterare hos Per Bolund, flyttar med till arbetsmarknadsdepartementet.

– Vi har haft en bra dialog med Per Bolund sedan han tillträdde och förutsätter att vi kommer ha ett gott samarbete med Märta Stenevi framöver. För oss är det väldigt positivt att Elin Olsson fortsätter som statssekreterare i den nya laguppställningen. Det säkrar kontinuiteten och ger bra förutsättningar att driva vidare de processer som nu är igång, menar Stina.

På regeringens agenda ligger just nu flera bostadspolitiska utredningar och förväntningarna från branschen är stor på förbättringar i allt från byggregler till hyressättning, bygglov och konverteringar. Samtidigt är Studentbostadsföretagens vd kritisk till tempot när det kommer till konkreta åtgärder, inte minst riktat till studentbostadsmarknaden.

– En mängd utredningar har startats, men regeringens främsta åtgärd för studentbostäder har varit investeringsstödet. Det räcker inte. Förenklade och bättre anpassade byggregler och automatiserade studiekontroller är några lågt hängande frukter som borde kunna drivas igenom ganska omgående. Vi ser fram emot att ta vidare dessa och andra viktiga frågor och förslag med Märta Stenevi inom kort, avslutar Stina.


Tre medskick till Märta Stenevi:

  • Säkra studentbostaden som egen boendeform genom att definiera den i hyreslagen. Det möjliggör i sin tur anpassningar av till exempel bygg- och uthyrningsvillkor.
  • Samarbeta med högskoleministern; Öppna Ladok för automatiserade studiekontroller och skapa permanenta förutsättningar för högskolornas bostadsförmedling.
  • Regeringen har visat ambition att förenkla byggreglerna, men ännu har vi inte sett resultat. Fortsätt arbetet och glöm inte studentbostädernas specifika förutsättningar.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet