Många stoppar eller pausar nyproduktion av studentbostäder

I oktober skickade Studentbostadsföretagen ut en enkät till samtliga medlemsföretag för att ta reda på hur det nya ekonomiska läget påverkar nyproduktion, ombyggnation/renovering och förvaltning av studentbostäder. Resultatet visar att 62 procent av de som har planerad nyproduktion pausar eller stoppar projekt och att 45 procent påverkas gällande ombyggnation och renovering.


Läs hela rapporten nedan eller ladda ner den som pdf.