Malmö universitets städworkshop en ren succé

En workshop i städning. Det blev lösningen när Housing Office på Malmö universitet skulle försöka få upp antalet godkända utflyttningsstädningar. Resultatet blev lyckosamt både för hyresvärden och de boende.

Under hösten 2019 bestämde sig Malmö universitet för att testa en obligatorisk städworkshop i två av sina studenthus. Bakgrunden var att många av hyresgästerna inte blivit godkända vid den rumsinspektion som sker i samband med alla utflyttningar. Det här blev ett problem för Malmö universitet, som behövde lägga mycket tid på att ordna med extra städningar. Men det drabbade också hyresgästerna, då debiteringen för städningen drogs från den deposition som hyresgästen lagt i samband med inflyttning.

– Åsikterna för vad som är rent kan ju vara olika. Därför ville vi visa hyresgästerna vilken standard vi bedömer utifrån och samtidigt ge dem chansen att lära sig från riktiga städproffs, säger Johanna Miró Lindberg på Housing Office på Malmö universitet.

Workshopen hölls av professionella städare från ett städbolag i stan och benämndes som obligatoriska. Detta för att få så många som möjligt att delta, vilket också blev fallet. Deltagarna fick lära sig att städa snabbare och mer effektivt och fick även med sig tips och knep för att göra städningen lättare och roligare. Dessutom utrustades varje korridor med ett eget kit med proffsstädprodukter.

– Vi testade två olika workshops där den ena var mer teoretisk och den andra innehöll ett praktiskt moment, där studenterna fick städa under själva utbildningen. Den andra varianten föll ut bäst så det är den vi kommer att köra framöver.

Malmö Universitet har nämligen beslutat att anordna städworkshops varje termin för nyinflyttade studenter. Så nöjda var nämligen både hyresvärd och hyresgäster efter genomförda workshops.

– Vi såg i utvärderingen att de allra flesta uppskattade workshopen och tyckte att de fick med sig mycket nyttig kunskap. Många, både ovana och vana städare, vittnade om att de fick många aha-upplevelser. Dessutom tror och hoppas vi kunna se fler som blir godkända vid utflyttning nu, avslutar Johanna. Miró Lindberg.