Lunds Nation nytt medlemsföretag

Vi är glada att välkomna Lunds nation som vårt senaste medlemsföretag! Målsättningen är att öka kunskapen och utbyta erfarenheter i studentbostadsfrågor.

– Vi ser fram emot att få ta del av expertkompetens inom allt från juridik till förvaltning av specifikt studentbostäder. För oss är det även intressant att kunna jämföra de egna fastigheterna och studentbostädernas kvalitet i förhållande till liknande aktörer i landet, säger Paul Pierce, VD för Lunds nations studentbostäder.

Lunds nation är Studentbostadsföretagens femte medlemsföretag i Lund.

– Vi är glada över att välkomna Lunds nation till organisationen. Det kommer ge oss ytterligare kunskap om orten och dess studentbostadsmarknad, samt möjlighet att bistå Lunds Nation med kunskap och nätverk, säger Erica Sjölin, medlemsansvarig på Studentbostadsföretagen.

Om Lunds nation
Studentboende har funnits inom Lunds nation sedan 1959. Idag äger och förvaltar Lunds nation två studentbostadsfastigheter i centrala Lund med totalt 273 korridorsrum och lägenheter. Beståndet består av Sankt Thomas 35 och 39, som är den gamla nationslokalen och Kvarter Arkivet, före detta landsarkivet som byggdes om till studentbostäder och stod klart 2014. För att kunna erbjuda fler studentbostäder, pågår nu planering för en om – och tillbyggnad av fastigheten Lund Sankt Thomas.