Löpledare ska bidra till bättre psykisk hälsa

Lite försenat men mycket uppskattat – i början av oktober började Stockholms Studentbostäders löpledare sitt arbete med att sammankalla och leda studenter i löpgrupper. Initiativet är en del av företagets priomål om hållbarhet under 2020.

Fysisk hälsa för psykisk hälsa. Så låter ett av Stockholms Studentbostäders mål inom ramen för hållbarhet. För att förebygga och behandla den växande psykiska ohälsan bland studenter har de under 2020 valt att fokusera på den positiva effekten av fysisk hälsa och sätta igång en rad långsiktiga projekt. Ett är att utse studenter boende hos dem till löpledare som har i uppgift att frekvent sammankalla till löpgrupper i de områden de bor i. Initiativet har två syften, dels att uppmuntra till fysisk aktivitet men också skapa sociala sammanhang. Andreas Pettersson Rosendal är förvaltare på Stockholms Studentbostäder och initiativtagare till löpledarna.

– Lika viktigt som den fysiska aktiviteten, eller kanske till och med viktigare, är det sociala sammanhang som de innebär. Till exempel för nya eller internationella studenter är detta ett jättebra första steg, förklarar han.

Löpledare: ”Ett jättebra initiativ”
I dagsläget finns 16 löpledare på nio av Stockholms Studentbostäders område. Deras uppdrag är att en gång i veckan anordna en timmes löpning för studenterna i området. Stockholms Studentbostäder tillhandahåller marknadsföringsmaterial som de kan använda för att informera om sammankomsterna och som tack får de matkassar till ett värde av 4 000 kronor. Löpledarna rapporterar tillbaka till Stockholms Studentbostäder varje vecka hur många som deltar och i dagsläget är det mellan 4 – 10 personer i varje grupp.

Alejandro Lobato Juan är en av löpledarna. Han har tidigare engagerat sig i liknande projekt och tycker att det Stockholms Studentbostäder nu gör är bra. Med en lång erfarenhet av löpning var det främst tanken på att möta andra studenter som lockade honom.

– Jag gillar att möta nya människor, motivera dem och samtidigt vara engagerad i samhället. I mitt område, Jerum, har vi en Facebookgrupp där jag lägger ut info om kommande löprundor. I dagsläget är det 50 personer i gruppen och vi brukar vara runt åtta personer som springer, säger han.

Lopp drog in 130 000 kronor till välgörenhet
Förutom löpledarna anordnade Stockholms Studentbostäder även ett lopp i slutet av september för att både lyfta frågan om psykisk ohälsa och samla in pengar. Knappt 700 löpare deltog, på plats eller digitalt, och 130 000 kronor samlades in till Tilia som ska mynna ut i en riktad aktivitet på ämnet psykisk hälsa mot just studenter. Nästa år hoppas de att alla kan vara med och springa på samma plats vid samma tidpunkt. Vi håller tummarna!