Lokalhyresgäster i kris? Nu satsar regeringen statliga medel på sänkta hyror

Regeringen och samarbetspartierna aviserade under onsdagseftermiddagen ett krispaket för småföretag som bland annat innebär att staten går in och delfinansierar hyresrabatter. För branschen är beslutet välkommet – många av Studentbostadsföretagens medlemmar har lokalhyresgäster som är i likviditetskris på grund av coronapandemin.

Rabatt på hyror – förslaget i korthet:

  • 5 miljarder kronor för hyresstöd till företag i utsatta branscher, såsom restauranger, hotell och sällanköpshandel.
  • Syftet är att underlätta och påskynda omförhandling av hyror och därför kommer stödet med en tydlig uppmaning till hyresvärdarna att ”agera snabbt och generöst”.
  • Planen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran under andra kvartalet.
  • Stödet ska sökas av hyresvärden i efterhand. Det innebär att hyresvärdar initialt kommer att ta hela kostnaden för hyresrabatten, för att sedan retroaktivt kompenseras med statliga medel. En stödordning ska nu tas fram, där utformningen preciseras närmare.
  • EU-kommissionen har gett ett preliminärt positivt besked för satsningen.

Beskedet från bostads- och finansmarknadsminister Per Bolund är att regeringen förutsätter att hyresvärdar nu är snabba och generösa med sina lokalhyresgäster, för att dessa företag ska räddas ur en mycket svår situation.

– Många av våra medlemmar har nu tät dialog med oroliga lokalhyresgäster och därför kommer detta som en välkommen nyhet. Jag tror och hoppas att vi kommer se fler åtgärder som ger direkt effekt för vår bransch, för ju längre coronakrisen utvecklar sig, desto allvarligare blir situationen. De ekonomiska utmaningarna kommer inte att stanna vid de verksamheter som nu drabbas i första ledet, säger Stina Olén, vd Studentbostadsföretagen.

Det krispaket för småföretagare som presenterades under onsdagen består också av:

  • Generell och tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter och egenavgifter.
  • Stöd till småföretag – anstånd också med årsmoms.
  • Statlig företagsakut.
  • Återbetald skatt till egenföretagare och ändrade regler.

Läs mer:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket-for-svenska-smaforetag/