Nedslag i studentbostadsvärlden: Lindbäcks komplettor – kompletta ettor

Ettor, tvåor, dubbletter, tripletter, kompisbostäder och korridorrum. Redan idag finns en uppsjö av olika studentbostadstyper. Inom kort läggs ytterligare en term till samlingen när Lindbäcks komplettor står klara i Luleå.

Bostad 600 webb

Hur vet man bäst att studentbostaden är vad studenterna efterfrågar? Den frågan kan besvaras genom en rad olika tillvägagångssätt. Lindbäcks Bygg tog den kortaste vägen genom att låta studenterna själva vara med och utforma dem. Vad som senare skulle mynna ut i ett nyproduktionsprojekt med små ettor, började som ett inspirationsprojekt där Lindbäcks gav studenter vid Luleå Tekniska Universitet utmaningen att bygga en studentbostad med alla de funktioner som studenter efterfrågar.

Studenternas arbete resulterade i två olika förslag, dels ett temporärt boende på 13 kvm och dels ett mer permanent boende på knappt 19 kvm. De både bostäderna byggdes upp i fullskaliga modeller och studenterna på orten bjöds in för att tycka till. Vi kontaktade Helena Lidelöw, konstruktionschef på Lindbäcks Bygg, för att ställa några frågor.

Vad var det studenterna efterfrågade?
– Det som främst kom fram var att funktion hade företräde framför yta i kvadratmeter. Även god design prioriterades framför yta i kvadratmeter. Pris var förstås en viktig faktor, som det alltid är för studenter.

Varför en temporär och en permanent bostad?
– Det var två olika studentgrupper som arbetade med frågan och de valde olika fokus. Tanken var troligen att skapa rörelse i flyttkedjan genom att blanda temporära och permanenta lösningar. Komplettorna, som projektet sedan konkretiserades i, tänker vi som en instegsbostad för nya studenter. Senare under studentlivet kan det till exempel hända att man skaffar sig en partner, nya intressen, jobb vid sidan av och så vidare som gör att man vill förändra sin boendesituation.

Säng 600

Projektet började som sagt som en väg till inspiration och idéer, utan tanken att det skulle mynna ut i ett reellt projekt. Men efter att Boverket ändrade byggreglerna 1 juli 2014 gavs helt annat spelrum för mindre bostäder. De två koncepten slogs samman och blev en liten studentetta på 16 kvadratmeter – en Kompletta.

Komplettorna innehåller det studenterna efterfrågar, till exempel finns ett fullskaligt kök med ordentlig kyl och frys i varje bostad. Badrummen är inte tillgänglighetsanpassade i varje lägenhet, utan det finns ett tillgängligt badrum på varje våningsplan. Hyran planeras hamna under 3 000 kronor per månad.

Vad är nyckelfaktorerna till att hyran kan hållas så låg?
– En riktigt effektiv produktionsprocess där allt är planerat in i minsta detalj och genomförs i fabriksmiljö. De flesta insatsvaror som finns i Komplettorna är organiserade i förtillverkade moduler. Vidare tillverkas och transporteras Komplettorna som en 2-i-1-lösning, det vill säga att vi tillverkar och hanterar lägenheterna två och två, i en och samma rumsmodul. Den lilla rumsstorleken möjliggör det.

Vad händer nu och i framtiden med komplettorna?
– Vi tar nu till oss alla synpunkter som kommit in från besökande studenter under lanseringen, arkitekter, fabrikspersonal, installatörer, tillverkare av möbler och projektörer. Dessa förbättringar genomför vi till byggprojektet som planeras under 2016 på campus LTU.