Lärosäten möttes kring utmaningar och möjligheter

Studentbostadsaktörer har ett stort behov av att utbyta tankar och erfarenheter såhär i coronatider och självklart ställer vi på Studentbostadsföretagen om och prioriterar det som branschen efterfrågar. Trots social distansering så faciliterar vi fler möten än någonsin – nu i veckan samlades drygt 20 medarbetare från tio svenska lärosäten från Luleå i norr till Malmö i söder.

Uthyrningsavdelningarna på högskolor och universitet skiljer sig från vanliga studentbostadsförmedlare på så sätt att de inte har ett eget bestånd av studentbostäder, utan blockförhyr ett antal bostäder som de i sin tur hyr ut till studenter.

Målgruppen består till stor del av internationella studenter då de flesta lärosäten inte har tillstånd att hyra ut till svenska studenter. Dessa förutsättningar ställer till det i en situation där många internationella studenter har lämnat Sverige i förtid, få flyttar in och det råder stor osäkerhet inför situationen i höst.

Det var utgångspunkten för mötet, som alltså samlade 25 representanter från drygt tio svenska universitet och högskolor. På agendan stod det som deltagarna själva efterfrågat: erfarenhetsutbyte, omvärldsbild, andras perspektiv på situationen och plan framåt, i först hand inför kommande hösttermin.

Samtligas beläggningsgrad påverkad
Inför mötet skickades en enkät ut till lärosätena, som bland annat visar att åtta av tio av de som svarade upplever att covid-19 har påverkat beläggningsgraden i stor utsträckning. Resten svarade att det har påverkat i liten utsträckning. Skäl som lyfts fram är att många studenter har lämnat Sverige och sin studentbostad i förtid för att åka tillbaka till sina hemländer. Dessutom har många redan nu avblåst planerade studier i Sverige. Hur man hanterar avhopp och avbokningar skiljer sig mellan olika lärosäten. En del medger kortare uppsägningstid och några få har gett hyresrabatter, medan andra inte har gjort några avsteg från ordinarie rutiner.

Trots att samtliga lärosäten jobbar med att ta fram långsiktiga planer för olika scenarier, var de flesta överens om att i det osäkra och föränderliga läge som råder handlar mycket om reaktiv hantering. Exempel på åtgärder som lyftes är förlängd ansökningstid under sommaren och att förlänga boendetiden för studenter som egentligen skulle ha fått lämna sin bostad.

Hyra ut till andra studentgrupper
Även möjligheten att hyra ut till andra studentgrupper diskuterades. Vissa lärosäten har dispens att hyra ut till även svenska studenter och när beläggningen nu är låg skapar det nya möjligheter. Studentbostadsföretagen ligger på regeringen för att skapa en permanent sådan lösning för detta, som dessutom omfattar alla lärosäten. Den rådande pandemin visar hur viktigt det är att kunna vara mer flexibel med uthyrningen, så att det inte blir stora vakanser i delar av studentbostadsmarknaden samtidigt som många inhemska studenter står utan bostad. De lärosäten som idag har dispens funderar på möjligheterna att ställa om: ”Men det görs inte i en handvändning. Dels kräver kommunikationsinsatser mot nya målgrupper,  dels behöver våra system ses över och anpassas”, säger en mötesdeltagare.

 Pandemin gör att många är oroliga både för hälsan och för sin ekonomiska situation. Mötesdeltagarna var ganska överens om att det som framför allt når dem är den ekonomiska och praktiska oron, till exempel över svårigheter att betala hyra och utbildningsavgifter eller hur man ska ta sig hem, vilket som sagt hanteras på olika sätt av olika lärosäten.

Andra tips och goda exempel som lyftes för att underlätta och göra livet lite roligare för de studenter som är kvar är:

  • Ordna digitala quiz och bokklubbar.
  • Köpa in brädspel till korridorerna. ”Det kommer ju även framtida studenter ha glädje av när den här pandemin är över”.
  • Digitalisera buddy- och mentorsprogram. ”Det är jätteviktigt att fortsätta kommunicera och socialisera med studenterna, att inte lämna dem ensamma”.
  • Viktigt med stabil internetuppkoppling, behövs både för att möta sociala behov och säkra en god distansutbildning.
  • Ge ut en digital tidning med senaste nytt.

I slutet fick deltagarna återkoppla vad de tar med sig från mötet; gemensamhet, smarta lösningar och värdefullt att få höra hur andra gör, var några av medskicken.
”Vi har många gemensamma utmaningar, men delvis olika lösningar. Därför är ett sånt här erfarenhetsutbyte så värdefullt”, sammanfattade någon.