Lärandet flyttar in

I takt med digitalisering och ökad rörlighet har gränsen mellan hemmet och arbetsplatsen suddats ut. Det här påverkar såklart även studenter, som i många fall kan betecknas som digitala nomader. Kontentan är att en god studiemijö i bostaden blir allt viktigare för såväl studieupplevelsen som för studentbostadsaktörernas boendeerbjudande.

Digitaliseringen av högre utbildning förändrar hur och var vi studerar. Ökade möjligheter att studera varsomhelst och närsomhelst kombinerat med behovet av personliga möten förändrar hur vi använder olika platser. Studentbostaden har länge varit en plats för studier, men när sätten vi studerar på förändras generellt, förändras även hur vi studerar i studentbostaden. Redan nu finns exempel där bostaden är utgångspunkt för en hel utbildning eller grogrund för yrkesmässig och personlig utveckling.

En internationell utblick
För studenterna på toppuniversitetet Minerva, en utbildning som profilerar sig för att utbilda framtidens ledare, utgår all undervisning från studentbostaden. Studenterna bor, lever och studerar tillsammans på olika platser i världen. På det mer traditionella Harvard riktas återigen fokus på ett ökat kunskapsutbyte mellan fakultet och student i bostaden, bland annat genom nya utrymmen, där lärande och utveckling står i fokus.

Lärandet kan också handla om att ge möjlighet till utveckling av framtida yrkeskompetenser genom till exempel extrajobb och aktiviteter. I Italien finns studentbostäder där studenter ansöker på akademiska meriter och aktiviteter för personlig och yrkesmässig utveckling ingår. Svenska exempel är Svenska Studenthus satsning med Mattecentrum och flera andra företag som erbjuder sina boende olika typer av extrajobb.

Koppling mellan boendemiljö och studieresultat
Omvänt finns också en viktig koppling. Forskning visar att en bra boendeupplevelse ger större chans till goda studieresultat. Ett campusnära boende ökar dessutom chansen för högre engagemang i studentlivet, vilket i sig minskar risken för avhopp. Intresset för kopplingen mellan bostad och studieresultat är stort, både bland bostadsaktörer och forskare, och vi lär se mer av detta i framtiden.

Vilken väg tar Sverige?
Ännu syns ingen tydlig riktning på den svenska marknadens anpassning till den globala trenden. Vem har egentligen ansvaret för att skapa attraktiva och effektiva studieplatser när föreläsningssalen minskar i betydelse? En gissning är att kundgruppen, snarare än lärosäten och studentbostadsföretag, kommer driva utvecklingen. Som i allt annat handlar det om att skapa vad kunden efterfrågar, och exakt vad en internationell, rörlig studentpopulation kommer efterfråga återstår för branschen att ta reda på.

  • Fyra tips för att skapa en god studiemiljö i studentbostaden – klicka här >>