Kravet på distansundervisning lättas upp

Universitet och högskolor kan i höst återgå till att hålla undervisning på plats på campus. Lärosätena har dock ett fortsatt ansvar att anpassa undervisningen för att minska smittspridning, vilket gör att det är upp till lärosätena att bedöma om delar av undervisningen behöver fortsätta att ske online. Studentbostadsföretagen följer naturligtvis upp hur lärosätena agerar utifrån de nya förutsättningarna.

På den här sidan samlar vi information om hur respektive lärosäte planerar att lägga upp utbildningen höstterminen 2020 samt hela läsåret 2020/2020. Sidan fylls på i takt med att lärosätena beslutar och kommunicerar sina planer.

Läs mer om beslutet i pressmeddelandet från regeringen>>