Kommentar: marknadsläget ur olika vinklar

I torsdags släppte både vi och Sveriges förenade studentkårer våra bostadsrapporter. Metoderna och den övergripande ansatsen är visserligen olika, men i ortsbeskrivningar och slutsatser finns också likheter. Här är några iakttagelser från årets analyser och rapportering.

En komplex marknad: Fler bristorter, men generellt bättre tillgång
I år har såväl bristorterna som orterna med överskott blivit fler jämfört med föregående år, vilket innebär att marknaden som helhet inte är lika balanserad som tidigare. Men trots fler bristorter har tillgången på studentbostäder generellt förbättrats och på många håll i landet är utsikterna goda att få en studentbostad under hösten. Komplexiteten på de lokala marknaderna har blivit mer påtaglig, både lägesfaktorn och hyresnivåerna har stor inverkan på efterfrågan.

Den positiva utvecklingen är hotad
Den vikande konjunkturen, växande ungdomskullar och de ekonomiska förutsättningarna att bygga studentbostäder sätter sina spår på marknaden. Det riskerar att backa den positiva utvecklingen och slå hårt mot framtida generationer av studenter.

Hyreshöjningar i fokus
I Sveriges förenade studentkårers (SFS) rapport jämfördes årets hyreshöjning för studentbostäder med fjolårets generella hyreshöjning, vilket gjorde att flera medier felaktigt rapporterade eller fick många att tro att hyreshöjningen för studentbostäder varit flera gånger så hög som för andra hyresbostäder. Det blir givetvis olyckligt och där vi noterat direkt felaktiga uttalanden har vi begärt rättelse. Det är viktigt att förmedla en rättvisande och nyanserad bild av marknaden.

Utmaningar att möta förändrad efterfrågan
På många orter märks en minskad efterfrågan på korridorboende och det är generellt längre kötid till studentlägenheter, stora som små. På flera orter finns behov att bygga om eller uppgradera det äldre korridorsbeståndet, projekt som idag är svåra att få ihop av såväl ekonomiska som regelmässiga skäl.

Krävs politisk handlingskraft
Båda rapporterna visar tydligt att det finns behov att bygga om och bygga nytt, men det behövs framför allt tillföras prisvärda bostäder i attraktiva lägen, en kalkyl som nu är tuffare än någonsin att få ihop. I samarbete med SFS tog vi innan sommaren fram en rapport med politiska reformförslag för stimulera byggandet av studentbostäder. Det är dags att regeringen kikar närmare på förslagen.

Om du är nyfiken på att förstå mer om de nationella trenderna på studentbostadsmarknaden rekommenderar jag att du anmäler dig till vårt webinarium om marknadsläget 13 sep. Då har vi bjudit in Thomas Sandberg på Evidens att berätta mer om trender och variationer rörande byggtakten, konjunkturpåverkan och andra aktuella frågor. Vi ses där!

Stina Olén,

Vd Studentbostadsföretagen