Kommande ändringar i investeringsstödet och stödet för energieffektivisering

Regeringen har under oktober föreslagit flera förändringar i investeringsstödet och stödet för energieffektivisering, vissa som får direkt verkan och vissa som föreslås träda i kraft 1 januari 2022. Här har vi sammanfattat det viktigaste att hålla koll på.

– Vi är glada att regeringen har lyssnat på vår kritik och välkomnar reformerna. Energikraven blir nu mer förutsägbara och vi kan förvänta oss kortade väntetider för flera byggprojekt. Men vilken effekt investeringsstödet kommer ha på studentbostadsbyggandet framöver beror också på hur regeringen hanterar till exempel normhyresnivåerna. Vi väntar med spänning på besked i den frågan, säger Stina Olén, vd Studentbostadsföretagen.

Ändringar och förslag i korthet:

  • Regeringen släpper nuvarande pottfördelning. Tidigare har investeringsstödet fördelats på två potter, en avsedd för projekt i de tre storstadsregionerna och en för projekt i övriga landet. Detta kommer ersättas med ett system där ärenden från de tre storstadsregionerna prioriteras. Om det inte finns någon ansökan om investeringsstöd i någon av storstadsregionerna ska Boverket fördela tillgängliga medel mellan länsstyrelserna i förhållande till hur länge ärenden har väntat på beslut om stöd. I praktiken kommer detta underlätta för studentbostadsföretag på mindre högskoleorter att bygga med investeringsstöd.
  • Tidigare beslut om energibonus. Tidpunkten för prövningen av förhöjt investeringsstöd för hög energiprestanda ska göras vid beslut om stöd, i stället för vid utbetalningstillfället. Prövningen sker då mot de krav på energianvändning som gäller när ansökan om investeringsstöd beviljas, vilket innebär en bättre förutsägbarhet än med nuvarande regler.
  • Kravet på andel ettor tas bort. Idag finns krav på att i projekt som omfattar minst tio lägenheter ska minst tio procent av lägenheterna vara ettor med kök (eller annat utrymme för matlagning). Det kravet tas bort i regeringens förslag till ändrat investeringsstöd. Det tidigare kravet har dock inte omfattat studentbostadsprojekt.
  • Stödet för energieffektivisering blir mer förutsägbart. Det nya förslaget innefattar en förändring som innebär att byggherren får beslut om extra stöd för energieffektivisering redan i samband med beslut om stöd, istället för vid utbetalningstillfället som det är i idag.
  • Ändrade krav från EU. Som en del av EU:s satsning för att reparera de ekonomiska skadorna efter pandemin har Sveriges regering sökt pengar till bland annat investeringsstödet. Det innebär att bostadsföretag behöver uppfylla ett antal krav från EU, bland annat utredningar, kontroller på plats och inspektioner. Stödmottagaren måste också låta Ekonomistyrningsverket besöka projektet och ta del av information och nödvändiga uppgifter.

Författningsändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2022. Ändringarna är dock beroende av godkännande av Europeiska kommissionen.


Läs mer: