Kan ett tack spara el?

Att spara el som ingår i hyran kan vara en svår ekvation. De tekniska åtgärderna kan bara göra så mycket innan studenternas beteende hamnar i fokus. Men hur påverkar man studenterna att ändra sitt beteende utan att ingripa för mycket? Studentbostäder i Linköping bestämde sig för att prova nudging.

Nudging är ett nytt namn på en gammal idé. Det handlar om att på olika sätt ”knuffa” någon att utföra en handling, utan att locka med ekonomiska incitament eller ta bort individens valfrihet. Det används ofta för att skapa hållbara eller nyttiga handlingar, till exempel ersätta godis med nötter i kassorna i mataffären eller placera ut en vägbula för att minska hastigheten på förbipasserande fordon. Det handlar om positiva budskap eller förändring av den fysiska miljön, snarare än förbud eller riktlinjer om vad man inte ska göra.

Ulrica Melin är energikoordinator på Stångåstaden AB, moderbolaget till Studentbostäder i Linköping. Hon kom i kontakt med nudging genom ett samarbete med forskare på Linköpings universitet och kände genast att det var ett attraktivt sätt att arbeta på.

– Jag ser det lite som en fotbollsplan med sina två planhalvor. På den ena planhalvan finns regler, förbud och skatter, och på den andra finns nudging. Det är olika metoder för att nå samma resultat, och även om en kombination av de båda kanske är bäst, känns planhalvan med positiva budskap mycket mer lockande att arbeta med, förklarar Ulrica.

Spara el i korridorboende
Projektet de gjort handlar om att spara el i studentkorridorer. Hela koncernen har ett energibesparingsprojekt kallat 25/25 där den köpta energin ska minskas med 25 procent till 2025 (basår 2011). Hittills har det mest handlat om tekniska lösningar, men för studentkorridorerna behöver även beteendet hos de boende förändras. Eftersom elen ingår i hyran finns inga ekonomiska incitament för att spara el, och den anses på många håll vara ”gratis” av hyresgästen. Samtidigt som Studentbostäder i Linköping ville förändra beteendet, ville de inte införa förbud eller påverka studenternas integritet och valfrihet. Att testa nudging blev därför ett självklart val.

Fyra nudges för att spara energi
Fyra olika nudges installerades i ett utvalt antal studentkorridorer. Ulrica understryker att det fortfarande är på försöksnivå och att det genomförda projektet har gett resultat i form av vilka metoder som ska behållas, utvecklas eller skrotas snarare än en omfattande energibesparing. Följande fyra nudges ingick i projektet:

1. Klistermärken som lyser i mörkret sattes upp vid strömbrytare. När studenten släckte lampan lös texten som tackade för att lampan släckts.

2. Grenuttag med strömbrytare delades ut till alla studenter i de deltagande korridorerna. Vid strömbrytaren satt en liten klisterremsa med ordet Tack!

3. Infolappar med tips på hur man kan spara energi sattes upp i kök och tvättstuga. På så sätt hamnade info om hur man sparar el nära aktiviteten som beskrevs. Med samtliga lappar och klistermärken lades mycket energi ner på att göra en snygg och tilltalande design.

4. En tävling för att spara el genomfördes för vissa av de deltagande korridorerna. Tre tävlingsomgångar på två veckor var genomfördes, och efter varje omgång presenterades en vinnande korridor. Eftersom ekonomiska incitament inte är en del av nudging fick vinnarna inget pris förutom äran.

– Utifrån ett första resultat, baserat på både enkäter och energidata, kan vi se att framförallt korridortävlingen gett resultat. Men även grenkontakterna var väldigt uppskattade och vi fick tips om att ge det till alla som flyttar in i våra bostäder, något som vi antagligen kommer göra i framtiden, säger Ulrica.

Gallery with ID 2 doesn't exist.

 

Oannonserat men inte hemligt
Att arbeta med nudging är lite annorlunda jämfört med vanliga informationskampanjer. Ulrica menar att man inte alltid behöver berätta om vad man gör. Folk gillar inte att bli skrivna på näsan eller bli medvetna om att någon försöker knuffa dem i en viss riktning.

– Vi gick aldrig ut med någon info om att vi skulle köra igång ett nudgingprojekt. Vi bara installerade våra nudges, och utifrån den avslutande enkäten märkte vi att åtgärderna hade uppmärksammats av en stor andel ändå, säger Ulrica.


Tips för arbete med nudging

  • Respektera individers rätt att göra fria val, även om det är fel val. Inget tvång med andra ord.
  • Gör det lätt att välja rätt
  • Gör nudgen synlig, inga fulnudges som smyger sig in i det finstilta
  • Gör valmöjligheterna till så få som möjligt, utan att ta bort valfriheten
  • Gör allting mätbart, annars vet du inte vad som ger effekt
  • Blanda inte ihop ekonomiska incitament och nudges