Kallelse till föreningsstämma 2023

Härmed kallar Studentbostadsföretagen samtliga medlemsföretag till 2023 års föreningsstämma. Stämman äger rum digitalt den 4 maj 10.00 – 11.30. Dagordning och handlingar skickas ut senast två veckor före stämman.

Presentation: Ungdomsbarometern
Efter stämman får vi ta del av en presentation från Jacob Borssén, expert på utbildning & samhälle på Ungdomsbarometern. Han presenterar de senaste trenderna gällande ungdomar och högre utbildning, till exempel hur studenters behov och önskningar förändras, vad som påverkar valet av utbildning och vilken roll bostaden spelar både inför och under studietiden.

Fullmakt
Om ni inte kan närvara på stämman eller ni inte är representerade med en firmatecknare för ert företag är det i vanlig ordning viktigt att ni istället representeras genom fullmakt. Detta för att stämman ska vara beslutsmässig. Kan ni inte medverka ber vi er skicka in er fullmakt senast 21 april. Fullmakt med instruktioner finns bifogat.

Nominera ledamöter till styrelsen
Du kan nominera personer som är anställda på något av våra medlemsföretag till Studentbostadsföretagens styrelse. Nomineringar görs skriftligen till info@studentbostadsforetagen.se senast 28 februari. Styrelsen sammanträder dagtid sex gånger per år.

Motioner till stämman
Vill ni skicka in en motion till stämman så ska den enligt stadgarna inkomma senast 28 februari. Motioner skickas till info@studentbostadsforetagen.se.