KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 2020

Härmed kallar Studentbostadsföretagen samtliga medlemsföretag till 2020 års föreningsstämma.
Stämman äger rum kl 11.30-12.15 den 7 maj 2020 på Jacob Hansens hus i Helsingborg. Dagordning och handlingar skickas ut senast två veckor före stämman. Stämman anordnas i anslutning till årets Nöjd Studbo-dagar.

Efter stämman bjuder vi på lunch och därefter tar Nöjd Studbo-programmet vid. Som vanligt är stämma och lunch kostnadsfritt för medlemsföretag medan Nöjd Studbo-programmet har en anmälningsavgift.

Program 7 maj
11.30: Föreningsstämma 2020
12.15: Lunch
13.00: Nöjd Studbo-seminarier
19:00: Nöjd Studbo-middag

Program 8 maj
För er som har möjlighet att stanna kvar på förmiddagen den 8 maj anordnar vi två dels studiebesök i Helsingborg. Dels en nätverksträff med tema kommunikation/HR/employer branding. Du kan deltaga på antingen studiebesöken eller nätverksträffen den 8 maj, läs mer om dessa här.

Fullmakt
Om ni inte kan närvara på stämman eller inte är firmatecknare för ert företag är det i vanlig ordning viktigt att ni representeras genom fullmakt. Detta för att stämman ska vara beslutsmässig. Kan ni inte medverka ber vi er skicka in er fullmakt senast den 22 april.

Nominera ledamöter till styrelsen
Du kan nominera personer som är anställda på något av våra medlemsföretag till Studentbostadsföretagens styrelse. Nomineringar görs direkt till valberedningen på valberedning@studentbostadsforetagen.se senast 29 februari. Styrelsen sammanträder cirka sex gånger per år, dagtid, företrädelsevis i Stockholm och Göteborg och arbetet är oarvoderat.

Motioner till stämman
Vill ni skicka in motioner till stämman behöver de inkomma senast 29 februari till info@studentbostadsforetagen.se.