Investeringstöd: Regeringen avsätter pengar till väntande ansökningar

När regeringen idag presenterade vårändringsbudgeten var inte bostadspolitiken i fokus, men löftet att avsätta medel för de ansökningar om investeringsstöd som inkom innan årsskiftet infriades.

Vid samtal med bostadsministerns medarbetare idag, framkom att våra medlemsföretag som har skickat in ansökningar senast 31 december 2018, snart ska kunna följa upp dessa. Hur snabbt myndigheterna kan få igång processerna igen är dock oklart, men vårt råd är att kontakta Länsstyrelsen för mer information.

Studentbostadsföretagen är positiva till att man också gör en översyn av stödet och kommer fortsätta samtalen med regering och riksdag om hur det kan göras mer effektivt för byggande av studentbostäder.

– Vi är glada över att regeringen och stödpartierna har lyssnat på våra påtryckningar om att hindra snabbstoppet för investeringsstödet. Vi välkomnar också att man nu ser över investeringsstödets utformning, säger Stina Olén, vd för Studentbostadsföretagen.


Kort om regeringens förslag:
De aktörer som ansökt om investeringsstöd före årsskiftet 2018/19 kan få ansökan beviljad, under förutsättning att man uppfyller de kriterier som gäller för stödet. Regeringen avser avsätta medel för dessa ansökningar genom ett beställningsbemyndigande för 2020–2023 om 6 miljarder kronor.

Av januariavtalet framkom också att investeringsstödet ska göras om – ”stödet ska koncentreras och effektiviseras samt riktas om mot hyresrätter”. Vad detta innebär är fortfarande oklart och föremål för förhandling inom regeringen (S och Mp) och stödpartierna (L och C). Regeringen har meddelat att de återkommer med förslag på hur investeringsstödet ska utvecklas.

Länkar: