Intryck från Wien

I ett Wien där våren redan hittat hem spenderade delar av Sveriges studentbostadsbransch några dagar för att besöka och lära sig mer om Österrikes studentbostadsmarknad. Med hem till Sverige igen följde tre saker som fångade vårt intresse lite extra.

Passion för passivhus
Enligt våra österrikiska branschkollegor går Wien och Östterrike i bräschen för passivhus. Och engagemanget för den klimatsmarta byggtekniken går inte att ta miste på. Redan 2005 stod det första passivhuset för studenter klart i Wien och sedan dessa har flera nya projekt byggts runt om i landet. Fördelarna som räknas upp är främst ekonomiska och miljömässiga. Den jämförelsevis låga energiförbrukningen bidrar till lägre förvaltningskostnader och med ett statligt bidrag för klimatsmarta hus täcks den högre byggkostnaden. Wiens passion för passivhus är en inspirationskälla för studentbostadsaktörer runt om i världen. Just nu färdigställs de första studentbostäderna i passivhusteknik i New York, resultatet av ett besök till Wien.

En mix av privata och sociala utrymmen
Österrike är på många sätt ett land där delat boende fortfarande är stort – både kök, badrum och själva bostadsrummet delas. Men de senaste åren har viljan att betala mer för att få ett privat boende ökat, vilket också märks på de nyare bostäder som nästan uteslutande består av enkelrum och små ettor. Förflyttningen av studenternas efterfrågan har resulterat i bostäder med en mix av privata och sociala utrymmen. De gemensamma utrymmena, allt från gym och festlokaler till vardagsrum och takterrasser, ses fortfarande som en självklar del av boendet och dessutom som extra service och mervärde till bostaden.

Allt ingår – utom tvätt
Studentbostadshyrorna i Wien ligger på ungefär samma nivå som i Sverige. Skillnaden är att hyrorna inkluderar mycket mer än vad vi är vana med. Hos samtliga aktörer vi besökte ingår internet, el, vatten, värme, möbler och städning i hyran. Städningen avser både gemensamma kök och själva bostaden, ibland så ofta som en gång i veckan. Däremot ingår inte tvätt. På frågan varför blev svaret att alla studenter tvättar olika mycket, och en student som tvättar lite ska inte behöva betala för de som tvättar mycket. Samma tänk finns uppenbarligen inte gällande el och vatten i stort.

 

Pop up 600
Ett av de senaste passivhusen i Wien, dessa i pop-up-format som enkelt kan flyttas när det behövs

Lobby 600
Det gemensamma vardags/studierummet på Milestone

P1010286
Gymmet på GreenHouse

P1000633
Tvättstugan i direkt anslutning till det gemensamma vardagsrummet på Milestone