Intervju med K2A – vinnarna av Studentbostadspriset 2023

Det blev tredje gången gillt för K2A, vars projekt Generatorn utsågs till vinnare av Studentbostadspriset 2023. Ta del av vd Johan Knausts tankar om priset och projektet.

Stort grattis! Hur känns det att vinna utmärkelsen Studentbostadspriset 2023?
Det känns fantastiskt! Vi jobbar väldigt nära studenter som målgrupp och vill hela tiden bli bättre på att förstå vad som är viktigast för dem när det gäller bostaden och området runtomkring. Därför är vi väldigt glada över att få ett sådant här erkännande!

Ni har varit finalister tre år i rad, vad är det som gör att just Generatorn når ända fram och står som vinnare?
Det är så klart svårt att säga. Våra fastigheter i Gävle och i Järfälla som varit nominerade tidigare år är också bostäder som vi är väldigt stolta över, men jag tror kanske att den unika hållbarhetsprofilen på Generatorn kan ha blivit avgörande den här gången. Kombinationen av att det dels är byggt i trä som binder koldioxid och inte orsakar höga utsläpp från byggfasen och dels är ett plusenergihus där det produceras mer energi än vad som används i byggnaden är sannolikt unik i Sverige när det gäller hus av den här storleken. Jag hoppas att det är en anledning i alla fall. Vi behöver prata mer om hur våra bostäder påverkar klimatet – inte bara i termer av energieffektivitet, utan också under byggnationen.

En av de saker som juryn fastnade för var kombinationen mellan små bostäder och gemensamma utrymmen. Hur kommer ni arbeta i förvaltningen för att få den här kombinationen att fungera för hyresgästerna?
Lägenheterna har utvecklats genom nära dialog med studenter i Linköping, för att veta vad som är viktigt för dem. Slutsatsen är att funktion trumfar yta och vi har därför satsat på att maximera funktionalitet och yteffektivitet i det egna boendet och komplettera det med gemensamma sociala ytor, både i och i anslutning till huset. Ett sådant exempel är ett så kallat fälleshus för de boende som snart slår upp dörrarna. Tanken är att det ska vara öppet för alla hyresgäster med aktivitetsstyrda ytor som studiehörna, pingisbord och plantering för hemmaodlande.

Läs mer om Generatorn som vinnare av Studentbostadspriset 2023