Ingrid Gyllfors ny ordförande för Studentbostadsföretagen

På föreningsstämman den 25 april i Uppsala valdes Ingrid Gyllfors till ny ordförande för Studentbostadsföretagen. Ingrid är vd på Stockholms studentbostäder och har suttit i Studentbostadsföretagens styrelse sedan 2015. Hon har tidigare haft rollen som vice ordförande.   

Hej Ingrid! Vad fick dig att tacka ja till uppdraget som ordförande för Studentbostadsföretagen?
– Jag blev väldigt glad när jag fick frågan. Främst för att jag tycker att vi arbetar med viktiga frågor som jag gärna vill vara med och påverka. Studentbostaden är för många unga en förutsättning att kunna förverkliga sina studiedrömmar. Vem vill inte vara med och skapa förutsättningar för det? Att vi dessutom har en snabbfotad och relevant organisation gör uppdraget ännu roligare.

Vad kommer du ha fokus på i rollen som ny ordförande?
– Först vill jag fortsätta framåt med de satsningar vi redan påbörjat. Under de senaste åren har vi fokuserat på att bredda medlemsbasen, allt medan fler aktörer kommit in i vår bransch. Ju större andel vi representerar desto mer relevanta är vi. Detta kommer också göra att vi behöver värna den unika öppenhet vi har inom vår branschorganisation eftersom vi blir allt fler som verkar på samma regionala marknader. Vi driver sedan en tid även att få studentbostaden definierad som egen kategori i lagstiftningen, och det är helt avgörande för att kunna bygga och hyra ut studentbostäder anpassade efter studenters behov.

– Sedan tror jag att det är viktigt att vi jobbar för att få en närmre kontakt med högskolor och studentorganisationer som tillsammans med oss påverkar studenternas möjlighet att lyckas. Att på olika sätt jobba för att studenterna kan komma vidare i sin bostadskarriär när studierna är slut tycker jag också är en viktig fråga. Sedan finns det självklart frågor om hur boendet och lärandet kommer se ut framöver. Till exempel vilka möjligheter nya tekniker ger och vad vi långsiktigt behöver förändra för att få ett hållbart samhälle.

Hur ser du på utvecklingen av studentbostadsmarknaden i Sverige?
– Det blir en allt mer mogen marknad med fler aktörer och olika bolags-/ägandeformer, vilket är helt nödvändigt för att vi ska ha en långsiktigt fungerande marknad. Dock är det ju långt ifrån balans mellan utbud och efterfrågan av studentbostäder på många studieorter i landet. En stor utmaning som vi måste fortsätta att jobba med varje dag.