Information med anledning av coronaviruset

Coronavirusets utveckling väcker frågor hos våra medlemsföretag. Det rör allt från oro bland de boende till riktlinjer för semesterresor. Därför väljer vi att återigen gå ut med information om coronaviruset ur ett arbetsgivar- och hyresvärdsperspektiv. 

  • Följ den senaste informationen från myndigheterna och dela myndigheternas länkar på ”mina sidor” eller motsvarande.
  • Vid fall av bekräftad smitta hos era hyresgäster kommer myndigheterna, om behov finns, att informera er om relevanta åtgärder.
  • För att informera och förebygga smittspridning, använd gärna de affischer vi tagit fram med information riktad till hyresgäster. Detta material skickades ut till alla kontaktpersoner vecka 9, men finns också för nedladdning nedan.
  • Fastigo har samlat information om hur ni kan hantera coronaviruset ur ett arbetsgivarperspektiv.
Länksamling
Affischer för nedladdning