Inför höstterminsstarten: Fem av tio studentbostadsaktörer räknar med ökad efterfrågan

Distansstudier och färre internationella studenter har under pandemin minskat efterfrågan på studentbostäder. Men inför årets höstterminsstart, som är den första på tre år utan restriktioner, spår över hälften av landets studentbostadsaktörer ett högre tryck på studentbostäder. 

I en enkät som 45 studentbostadsaktörer över hela landet svarat på anger 53 procent att de förväntar sig en högre efterfrågan på studentbostäder till höstterminsstarten jämfört med förra året. 29 anger att läget förväntas bli oförändrat och 11 procent att efterfrågan kan blir lägre. Förväntningen på ökad efterfrågan finns i lika stor utsträckning på större och mindre studieorter.

Sett över de senaste tre åren anger dock fler att efterfrågan är oförändrad (38 procent) eller minskad (33 procent), än ökad (27 procent). Den ökade efterfrågan kan därför i många fall bero på samhällets återgång efter pandemin, även om andra faktorer också spelar in.

– Vi har de senaste åren sett fler tillgängliga bostäder vid terminsstart, mycket på grund av distansstudier och färre internationella studenter. Nu när studenter helt utan restriktioner återigen välkomnas tillbaka till campusstudier ökar efterfrågan igen. Samtidigt har högskolan byggts ut under pandemin och det påverkar såklart också efterfrågan på studentbostäder, säger Stina Olén, vd för Studentbostadsföretagen.

Stor oro för skenande byggkostnader
En ökad nybyggnation de senaste åren har gett fler tillgängliga bostäder inför höstterminstarterna och därmed ett mer balanserat läge på många orter. Nyproduktionen av studentbostäder, som har hållit god takt under pandemin, riskerar nu att bromsas in på grund av flera osäkerhetsfaktorer och ökade byggkostnader.

– De indikationer vi från våra medlemsföretag är att pågående projekt löper på, men att det blir ännu svårare att få ihop kalkylerna. Materialbristen leder också till förseningar. För framtida projekt är osäkerheten ännu större och det är klart att både pågående krig och osäkerhet kring ränteläget och entreprenadkostnader inverkar på investeringsbeslut och -möjligheter framöver, säger Stina.

 

Lägesrapport: Efterfrågan inför terminstart