Huvudpunkterna i det nya investeringsstödet

Strax innan jul klubbades det nya investeringsstödet igenom, efter utdragna förhandlingar mellan regeringen och samarbetspartierna. De nya reglerna gäller från den 1 februari 2020. Här är några av de viktigaste punkterna som rör studentbostäder.

  • Projektet måste påbörjas inom ett år räknat från länsstyrelsens beslut om stöd.
  • Energianvändningen ska motsvara högst 88 procent av vad som krävs för att byggnaden ska anses vara en nära-nollenergibyggnad. Detta gäller endast ansökningar som inkommer efter ikraftträdandet.
  • Investeringsstödet delas upp i två potter – en för storstadsregionerna och en för övriga landet. Hur fördelningen blir är ännu inte beslutat.
  • Tillåtna ingångshyror ska indexeras i takt med kostnadsutvecklingen i samhället, men hur indexeringen ska utformas är ännu inte beslutat.
  • Studentbostäder är undantagna från de nya reglerna om att var tionde lägenhet ska vara på högst ett rum och kök samt att var åttonde lägenhet ska erbjudas kommunen för att hyra ut till personer som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden.
Läs mer om det nya investeringsstödet

Kontakta gärna Stina Olén om du har några frågor eller funderingar.